nieuws

Bakkerijsector: zoutgehalte zit onder de norm

Voedingsbeleid

Bakkerijsector: zoutgehalte zit onder de norm

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) meldt dat het gemiddelde zoutgehalte in brood onder de norm zit. De NVB reageert hiermee op een onderzoek van de Consumentenbond waaruit blijkt dat een groot aantal broden te veel zout bevat.

Afgelopen week kwam de broodsector in het nieuws omdat uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat veel broden boven de maximale norm zouden zitten.

“De NVB is voorstander van overheidshandhaving van de algehele zoutverlaging door bevoegde instanties, en roept de Nederlandse bakkerijen ook actief op om deze gezamenlijke afgesproken wettelijke zoutnorm als uitgangspunt te hanteren bij de broodproductie”, zo schrijft NVB in een verklaring.

Afspraken

De broodsector maakte in 2009 afspraken om het percentage zout in brood met 25% te verminderen. In het warenwetbesluit meel & brood is het maximale zoutgehalte in brood vastgelegd.

Monitoring door NVB zelf

De NVB houdt jaarlijks een grootschalige steekproef, om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte wordt behaald. Deze wordt door het Nederlandse Bakkerij Centrum (NBC) uitgevoerd.

De resultaten van de steekproeven zijn te vinden op de site van NVB. 

Reageer op dit artikel