nieuws

CU: doorslaggevende stem commissie bij productsamenstelling

Voedingsbeleid

CU: doorslaggevende stem commissie bij productsamenstelling

De ChristenUnie vindt dat de voedingsindustrie te weinig voortgang maakt met het reduceren van zout, suiker en vetten in voedingsmiddelen. De politieke partij wil daarom dat de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) een leidende rol krijgt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. “Hun advies moet bindend zijn.”

Ze is helemaal niet voor wetgeving om voedingsmiddelen gezonder te maken, eerder voor zelfregulering. Maar het geduld van ChristenUnie-Kamerlid Carla-Dik Faber raakt nu echt op: de productsamenstelling moet beter, de verbeteringen die de voedingsindustrie aanbrengt, zijn te minimaal en er is te weinig gevoel voor urgentie.

Stuurgroep AVP

Ze wil daarom de macht van de stuurgroep binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling aan banden liggen. De partijen in de voedselketen hebben in deze overeenkomst doelen afgesproken om suiker, zout en vet in voedingsmiddelen te verminderen. De Stuurgroep binnen het samenwerkingsverband met vertegenwoordigers uit de voedselketen stelt de maximumgehaltes vast aan zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) vast op basis van advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC).

Zout, suiker en vet

“Maar de stem van de stuurgroep is doorslaggevend. Zij stellen uiteindelijk de doelen vast. Wij willen juist dat de WAC leidend wordt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Hun advies is bindend.”

Ze vervolgt: “De partijen uit de voedselketen, zoals de FNLI en het CBL, moeten zich dus gaan houden aan de maximumnormen die de WAC opstelt.” Dik-Faber is van plan om hierover deze week in de Tweede Kamer een motie in te dienen. Bij een motie geven één of meer Kamerleden aan dat een onderwerp belangrijk is en roepen de regering op actie te ondernemen.

FNLI

De Federatie Nederlands Levensmiddelen Industrie (FNLI) schiet het voorstel van Dik-Faber af. Het openbreken van het in 2014 gesloten Akkoord zoals de ChristenUnie wil, kan alleen maar averechts uitpakken. Het risico bestaat dan dat leden hun deelname opzeggen omdat de voorwaarden veranderen. “In dat geval is de kans groot dat de doelen van 2020 niet behaald worden”, zegt woordvoerster Suzanne Rotteveel van de FNLI. 

De ketenpartijen bespreken regelmatig de voortgang rond de te behalen doelen en leggen hun bevindingen voor aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie houdt toezicht op het voortgangsproces. Door de werkwijze in het Akkoord is ook de rol van de Wetenschappelijke Advies Commissie geborgd, aldus de FNLI

Belang volksgezondheid

Dik-Faber vindt dat de voedingsindustrie de gezondheidssituatie in Nederland te rooskleurig voorstelt. Zij wijst op ouderdomsdiabetes dat ook onder kinderen en veertigers bezig is aan een opmars. “ Het belang van de volksgezondheid is groter dan dat van de voedingsindustrie. We willen dus dat ze grotere stappen gaat zetten. De voedingsindustrie moet het maar eens gaan waarmaken.”

Dik-Faber heeft het liefst dat er op Europees niveau afspraken komen om de productsamenstelling van levensmiddelen gezonder te maken. Dat heeft een grotere impact dan alleen nationale afspraken. 

Suikers

De volksvertegenwoordigster neemt het woord ‘sluipsuikers’ regelmatig in de mond. Suiker zit bijna in elk product. Zonder dat consumenten het weten krijgen ze hierdoor ongemerkt veel calorieën binnen. De Consumentenbond heeft wel eens onderzocht dat er zo’n vijftig verschillende benamingen zijn voor suiker. “Al die verschillende benamingen hiervoor zoals glucose, dextrose en fructose: je moet het als consument allemaal maar weten. Dit moet gewoon duidelijker op het etiket staan.” 

Reageer op dit artikel