nieuws

RIVM: ‘Gezondheid en duurzaamheid belangrijk, maar prijs ook’

Voedingsbeleid

RIVM: ‘Gezondheid en duurzaamheid belangrijk, maar prijs ook’

Nederland wil internationaal voorop lopen als het gaat om een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Dat is de ambitie van het huidige kabinet. Om een koploperspositie te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Een en ander komt naar voren in het onderzoek ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De onderzoekers wijzen op het belang van een actieve rol van de overheid, ‘die samen optrekt met de agrarische sector, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. Niet alleen goede informatievoorziening voor de consument, maar ook een gezonder en duurzamer aanbod zijn daarbij belangrijk. Nederland heeft voldoende maatschappelijke ambities, ondernemingsgeest en innovatievermogen om een gezonder en duurzamer voedingspatroon te realiseren, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft.’

Kansen
Het RIVM ziet drie kansen voor een gezonder en duurzamer voedingspatroon: ‘Niet teveel eten, een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke producten en minder suikerhoudende en alcoholische dranken.’ Volgens de organisatie ‘zal dit leiden tot een daling van het aantal chronisch zieken, kleinere gezondheidsverschillen tussen Nederlanders en een lagere milieubelasting van voedsel. De consumptie van minder vlees gaat bovendien samen met minder voedselinfecties.’

Dilemma’s
Naast kansen schetst het RIVM-onderzoek ook dilemma’s, gezondheid, duurzaamheid en veiligheid gaan niet altijd hand in hand. ‘Zo is het duurzaam om bij vleesconsumptie het hele dier van kop tot staart te eten. Dit betekent ook bewerkte vleesproducten, zoals worst, die weer minder gezond zijn. Een ander dilemma is het gedrag van burgers en bedrijven. Die vinden gezondheid en duurzaamheid belangrijk, maar consumenten letten bij het boodschappen doen toch vooral op prijs en gemak en bedrijven willen op hun beurt deze consument dienen en winst maken’, aldus de onderzoekers van het RIVM.

Reageer op dit artikel