nieuws

Voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen kan de helft minder

Voedingsbeleid

Voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen kan de helft minder

‘Er gaat te veel eten in de prullenbak en er kan dus kritisch naar de voedselverspilling gekeken worden.’ Dat kwam naar voren op het Nationaal Congres Veilig Voedsel 2017 in Zwolle waar voedselverspilling in zorginstellingen en ziekenhuizen centraal stond. Verspilling is een serieus probleem, zo was te beluisteren. Het bestellen van maaltijden en communicatie blijken de grootste knelpunten.

Het Nationaal Congres Veilig Voedsel wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Veiligvoedsel.nl voor de zorgsector. Zo’n driehonderd bezoekers werden uitgedaagd te bedenken hoe de voedselverspilling in ziekenhuizen en zorginstellingen met de helft kan worden teruggebracht.

 

Patiëntenaantal, standaardisatie en communicatie

Tijdens de dag benoemden de deelnemers meerdere oorzaken voor voedselverspilling in zorginstellingen. Daarbij putten ze uit hun eigen praktijk.

 

Zo blijkt het moeilijk exacte hoeveelheden te bestellen, waardoor voedsel wordt verspild. Dit komt doordat het aantal patiënten kan wisselen. Het blijkt een gewoonte om lang van te voren maaltijden te bestellen. Bovendien blijken organisaties te maken te hebben met standaardisatie van leveranciers. Een ander knelpunt is dat het niet altijd duidelijk is wie de verantwoordelijkheid draagt voor het signaleren van de voedselverspilling.

 

‘Verschil THT/TGT onduidelijk’

Ook de regels waaraan medewerkers van zorgorganisaties zijn gebonden, kunnen verspilling in de hand werken. Producten moeten bijvoorbeeld worden weggegooid bij opnieuw opwarmen. Verder vinden medewerkers de regelgeving rond THT/ TGT onduidelijk.

 

Oplossing: bewustwording

De deelnemers van het congres benoemden niet alleen oorzaken van voedselverspilling. Een veelgenoemde oplossing voor het probleem valt onder de noemer bewustwording door meting: door te meten (en te registreren) weet je wat er dagelijks overblijft.

 

Kennis, kunde en communicatie

Andere oplossing die te beluisteren vielen, zijn: een kortere tijd tussen bestellen en consumptie, minder keuze of meer improviseren in de keuken. Ook de kennis en kunde van medewerkers werden van belang gevonden.

 

Een idee dat naar voren kwam is een training voor het personeel gericht op betere verkoop van een maaltijd aan bewoners in zorginstellingen. Bovendien zou een goede communicatie tussen het zorgteam en het voedingsteam bij kunnen dragen aan minder voedselverspilling.

Reageer op dit artikel