nieuws

Minister Schippers sluit eerste akkoord voor paramedische zorg

Voedingsbeleid

Minister Schippers sluit eerste akkoord voor paramedische zorg

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners waaronder diëtisten hebben afgelopen maandag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken.

Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal twee miljoen euro beschikbaar. In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam. Enkele beroepsorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, vormen het Paramedisch Platform Nederland.

‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd zijn zorgverleners veel minder tijd kwijt door uniformering van eisen en bepalingen’, aldus minister Schippers.

Belang van het akkoord

Afgelopen half jaar hebben alle partijen hard gewerkt aan het akkoord. Anja Evers, voorzitter van het Paramedisch Platform Nederland en directeur van de NVD, onderstreept het belang van het akkoord: ‘Niet alleen geven de afspraken duidelijkheid over wat we van elkaar verwachten en in welke richtingen we oplossingen voor knelpunten kunnen vinden, het geeft ook het belang van paramedische zorg aan.’

Uniform coderingssyteem

Uit onderzoek blijkt dat paramedische zorgverleners vooral veel last ervaren van verschillende diagnosecoderingssystemen van zorgverzekeraars. Dezelfde behandeling moet vaak op verschillende manieren gecodeerd en geregistreerd worden bij verschillende zorgverzekeraars. Afgesproken is om daar een eind aan te maken door toe te werken naar één uniform coderingssysteem. Tegelijkertijd verminderen de administratieve lasten aanzienlijk omdat de zorgverleners niet meer allerlei verschillende systemen en aparte vragenlijsten hoeven te gebruiken. Ook hebben zorgverzekeraars toegezegd werk te maken van het verbeteren van de contractering; door de contracten waar mogelijk te uniformeren wordt de regeldruk voor zorgverleners verder verminderd.

Algemene kwaliteitsafspraken

De partijen zijn overeengekomen dat er een set aan algemene kwaliteitsafspraken komt voor de gehele paramedische zorg: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Hierdoor krijgen patiënten sneller en beter inzicht in de kwaliteit van zorgverleners.

Drie hoofdthema’s

Het hoofdlijnenakkoord (begeleid door een kamerbrief van minister Schippers) bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk. Enkele van de afspraken zijn als volgt:

  • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging, VWS investeert in de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg;
  • Er komt een inventarisatie van de substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg;
  • Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorg: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij ZonMW;
  • Verwijzing wordt geüniformeerd (een lijst met minimale gegevens ligt inmiddels klaar);
  • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost.

Foto's

Reageer op dit artikel