nieuws

Gezondheidsraad presenteert werkprogramma rond voeding

Voedingsbeleid

Gezondheidsraad presenteert werkprogramma rond voeding

De gezondheidsraad richt zich in het komende jaar op adviezen voor drie specifieke doelgroepen: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot en met twee jaar. Ook zal de raad zoals in voorgaande jaren periodiek normen voor gezonde voeding vaststellen.

Traditioneel presenteert de Gezondheidsraad op Prinsjesdag zijn nieuwe werkprogramma. Hierin staan de actuele onderwerpen en vaste activiteiten waar de raad het komende jaar onderzoek naar gaat doen en adviezen over gaat geven.

De afgelopen jaren heeft de raad onder andere gewerkt aan het opstellen van de Richtlijnen goede voeding 2015. Deze richtlijnen hebben betrekking op de algemene bevolking. Voor bepaalde groepen uit de bevolking zijn echter afzonderlijke richtlijnen nodig, waarop de raad verder ingaat.

Specifieke doelgroepen

Al vanaf de conceptie zijn er aangrijpingspunten om de gezondheid van het latere kind te bevorderen. Een factor daarbij is gezonde voeding. Het komende jaar zal de Gezondheidsraad beoordelen in hoeverre nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen aanleiding vormen om bestaande voedingsaanbevelingen aan te passen.

Er zullen specifieke deeladviezen worden gewijd aan zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen tot en met twee jaar.

Alcohol en hersenen

Op het gebied van jongeren en preventie zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen over de invloed van alcoholgebruik op de hersenen.

In de Richtlijnen goede voeding 2015 is in algemene zin het verband tussen alcoholgebruik en gezondheidseffecten beoordeeld. In 2018 zal de Gezondheidsraad nagaan wat er wetenschappelijk bekend is over de effecten van alcoholgebruik op de hersenen van jongeren (van 12 tot ongeveer 24 jaar) en de mogelijke gevolgen daarvan.

Internationale activiteiten

De Gezondheidsraad gaat periodiek na of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen moeten worden aangepast. Omdat er op dit gebied veel internationale activiteiten zijn, onder andere bij de European Food Safety Authority (EFSA), zal de Gezondheidsraad bij het afleiden van normen zoveel mogelijk gebruik maken van internationale rapporten over voedingsnormen en –richtlijnen.

De EFSA heeft haar rapporten over voedingsnormen nagenoeg afgerond en dat biedt de Gezondheidsraad gelegenheid de betreffende normen te evalueren. De raad zal daarover deeladviezen rapporteren.

Gezonde leefomgeving

De gezondheidsraad kent een lange traditie van advisering op het gebied van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. De invloed van de leefomgeving op de gezondheid is een thema dat volgens de raad steeds meer internationaal wordt benaderd.

De Gezondheidsraad volgt de ontwikkelingen op internationaal gebied en signaleert de belangrijke thema’s. Bij de gesignaleerde onderwerpen zal beoordeeld worden hoe sterk de wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor effecten op de gezondheid en wat het belang is voor ons land. De resultaten worden geapporteerd in zogenoemde signalementen.  

Klik hier om het hele werkprogramma 2018 van de Gezondheidsraad te bekijken.  

 

Reageer op dit artikel