nieuws

Nieuw regeerakkoord: afname beroep op tweedelijnszorg

Voedingsbeleid

Nieuw regeerakkoord: afname beroep op tweedelijnszorg

Op dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III gepresenteerd. Hierin wordt de rol van de paramedicus in de eerste lijn expliciet benoemd.

Daarnaast komen er maatregelen en geld voor ouderenzorg, preventie en gezondheidsbevordering, innovatie en meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

Substitutie tweedelijnszorg

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) vindt het zeer positief dat het kabinet de substitutie van zwaardere, duurdere tweedelijnszorg naar goedkopere eerstelijnszorg wil bewerkstelligen om onnodige zorg te voorkomen.

De paramedicus als samenwerkingspartner van de huisarts is noodzakelijk om de zorg dichterbij, veilig en betaalbaar te houden. Ook als er (nog) geen sprake is van ziekte, levert de paramedicus een bijdrage aan het dagelijks functioneren van de cliënt, aldus PPN.

Roken en overgewicht

Het kabinet stelt voor de komende vier jaar 170 miljoen euro beschikbaar voor preventie en gezondheidsbevordering, en daarna 20 miljoen per jaar. Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieder, zorgverzekeraars, gemeenten, sportvereningen en –bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waarbij de focus ligt op de aanpak van roken en overgewicht.

Het PPN plaatst hierbij wel een kantteking en vraagt zich af of het structurele budget dat het nieuwe kabinet ter beschikking stelt voor al haar preventieactiviteiten toereikend is voor de structurele bekostiging van deze interventies.

Forse investering

Eerder werd al bekend dat het kabinet fors gaat investeren in de ouderenzorg. In het nieuwe regeerakkoord wordt hiervoor ruim 2 miljard euro vrijgemaakt. Deze investering zal onder andere bij moeten dragen aan een grotere zelfredzaamheid én kwaliteit van leven. Een streven dat hoog in het vaandel staat bij de paramedische beroepsverenigingen.

Reageer op dit artikel