nieuws

Steeds meer basisscholen krijgen een groente- en fruitbeleid

Voedingsbeleid

Steeds meer basisscholen krijgen een groente- en fruitbeleid

Steeds meer basisscholen hebben een groente- en fruitbeleid. Dit blijkt uit de evaluatie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2017-2018. Scholen met een beleid op het gebied van gezonde voeding geven aan het belangrijk te vinden om het eten van gezonde voeding bij de kinderen aan te moedigen.

Uit de evaluatie, waaraan 1.794 scholen hebben meegedaan, blijkt dat 42% van de scholen al vaste fruitdagen heeft en dat 34% van de scholen op een andere manier een beleid heeft ten aanzien van gezonde voeding. 55% van de scholen stimuleert het meenemen van groente en fruit zonder verplichting. Dit is een stijging in vergelijking met de vorige evaluatie. 11% van de scholen die dit schooljaar deelnamen gaven aan geen beleid te hebben ten aanzien van eten van groenten en fruit op school. 

EU-Schoolfruitprogramma
In schooljaar 2017-2018 hebben bijna 3000 scholen deelgenomen aan het EU-Schoolfruitprogramma. Als reden geven de scholen aan dat ze aan een bijdrage te willen leveren aan een gezondere leefstijl, het vergroten van de kennis van kinderen over gezond eten en ze laten kennismaken met groente- en fruitsoorten die ze niet kennen. Driekwart van de scholen heeft aangegeven volgend schooljaar opnieuw mee te willen doen aan het EU-Schoolfruitprogramma.

20 weken groente en fruit
Scholen die deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma ontvangen gedurende 20 weken, voor 3 dagen per week, gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Naast het ontvangen van gratis groente en fruit worden scholen gestimuleerd een beleid op te stellen over het eten van groente en fruit op school. Uit de reacties in de evaluatie blijkt dat de scholen het als zeer positief ervaren dat het EU-Schoolfruitprogramma gratis is. Ook geven de scholen aan dat in achterstandswijken het eten van groente en fruit geen vanzelfsprekendheid is.

Inschrijven EU-Schoolfruit 2018-2019
Volgend schooljaar start de 10e editie van het EU-Schoolfruitprogramma. Vanaf 3 september t/m 14 september 2018 kunnen alle basisscholen en speciaal basisonderwijs zich inschrijven voor schooljaar 2018-2019. Er kunnen in totaal circa 2.800 scholen  deelnemen. Als er meer scholen inschrijven wordt er geloot. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 12 november 2018 en lopen t/m de week van 19 april 2019.

Steunpunt Wageningen universiteit
Het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit, Wageningen University & Research, is verantwoordelijk voor de inschrijving, communicatie en educatie rondom het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Wageningen University & Research zet zich via meerdere projecten in om het eten van groente en fruit op school tot een gewoonte te maken.

Reageer op dit artikel