nieuws

‘Onduidelijkheid rondom vergoeding permanente parenterale voeding moet opgelost worden’

Voedingsbeleid

‘Onduidelijkheid rondom vergoeding permanente parenterale voeding moet opgelost worden’

De totale parenterale voeding (TPV) zorg inclusief bijhorende hulpmiddelen moeten vanaf januari 2020 uitsluitend vergoed worden via de geneeskundige zorg. Dit staat in het standpunt van het Zorginstituut Nederland (ZIN) dat is geschreven aan minster Bruins van VWS, waaronder Medische Zorg valt.

De ZIN-organisatie ziet erop toe dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en waarborgt dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt. In het standpunt stelt ZIN dat het vanuit het veld signalen heeft ontvangen waaruit blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van permanente TPV in de thuissituatie.

TPV-zorg

Het zou hierbij niet gaan om de vraag of TPV-zorg te verzekeren is (want TPV wordt altijd vanuit het basispakket vergoed), maar om de vraag hoe de zorg in de praktijk vergoedt wordt (vanuit welke prestatie).

Naar aanleiding van de signalen heeft ZIN twee bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de eerste bijeenkomst was duidelijkheid te krijgen over de organisatie van het zorgtraject in de dagelijkse praktijk. Er werd onder andere verkend waar de zorg rondom een chronische TPV-patiënt thuis het beste past binnen het te verzekeren pakket.

Geneeskundige zorg

Het Zorginstituut is samen met betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat het passend is om de zorg, zowel de voeding als de hulpmiddelen (infuuspomp met toebehoren), die nodig zijn voor de toediening van de voeding, vanuit de prestatie geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, te vergoeden.

In de tweede bijeenkomst heeft het instituut met de aanwezige partijen besproken hoe dit te realiseren is, zodat kwalitatief goede zorg geleverd kan worden.

Wijziging regelgeving noodzakelijk

Volgens ZIN is het noodzakelijk dat er een wijziging komt in de huidige regelgeving. In zijn standpunt vraagt het instituut de minister van VWS dan ook de regelgeving zodanig aan te passen, dat TPV en de bijbehorende hulpmiddelen per 1 januari 2020 alleen bekostigd kunnen worden via de geneeskundige zorg.

Nieuwe richtlijn

Stichting Darmfalen Nederland gaat, in samenwerking met de zorgverleners en de patiëntenvereniging, aan de slag gaat met een richtlijn. Hierin wordt aangegeven hoe de TPV-zorg het beste georganiseerd kan worden.

Totale parenterale voeding

Patiënten kunnen door een (chronische) aandoening van het maagdarmkanaal soms niet voldoende voeding en/of vocht opnemen of verdragen. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op totale parenterale voeding, zodat zij toch voldoende voedingstoffen en/of vocht binnenkrijgen.

TPV houdt in dat de voeding via een infuuspomp met een dun slangetje rechtstreeks in de bloedbaan gaat. De benodigde hoeveelheid en samenstelling van de TPV wordt door een medisch specialist vastgesteld en regelmatig bijgesteld.

Reageer op dit artikel