nieuws

Diëtisten voeren actie tegen wurgcontracten van zorgverzekeraars

Voedingsbeleid

Diëtisten voeren actie tegen wurgcontracten van zorgverzekeraars

Uurtarieven die al tien jaar niet meer geïndexeerd zijn én per 2019 geen vergoeding meer voor de indirecte tijd die diëtisten moeten besteden aan hun zorgverlening. Diëtist en gezondheidswetenschapper Everdien van de Leek (foto) heeft een goed lopende praktijk in Leiden, maar onderneemt nu actie tegen de financiële praktijk van de zorgverzekeraars, voor een betere waardering van diëtisten: ‘Dit kan zo niet meer’.

Everdien begon afgelopen donderdag de actiegroep ‘Red de diëtist’ op Facebook, die op de eerste dag ruim 300 volgers kreeg en inmiddels tot meer dan 600 gegroeid is. Het onderwerp leeft.

Bij de meeste diëtisten liggen de nieuwe, te ondertekenen contracten met zorgverzekeraars nu op de mat. Voor 3 oktober moet er ondertekend worden om verzekerd te zijn van de vergoedingen in het komende jaar. Maar al meer dan tien jaar is het uurtarief blijven steken op 62 euro, dat in 2007 is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daar komt bij dat de vergoeding voor indirecte zorg is afgeschaft, wat in de praktijk betekent dat alleen de daadwerkelijke contactduur met de cliënt kan worden gedeclareerd. Zaken als een overleg met de huisarts, een stuk reflectie op een juiste behandeling, mogen diëtisten in hun eigen tijd doen.

Wurgcontracten
‘Ik zag dit jaar de contracten voor me en dacht, dit kan zo niet langer’, zegt oprichter van de actiegroep Everdien van der Leek. ‘Voor het bestaansrecht van ons vak, maar ook voor mijn collega’s die tegen dit soort contracten aanhikken.  Er moest iets gebeuren. Met de actiegroep wil ik zorgen voor meer bewustwording van onze situatie bij de zorgverzekeraars en de politiek. Met als doel dat de tarieven verhoogd worden.’

Slikken of stikken
Diëtisten die een zorgcontract met een zorgverzekeraar niet ondertekenen, lopen vergoedingen via het officiële zorgsysteem mis. ‘De cliënt krijgt dan doorgaans niet alle zorg vergoed, en ook ketenzorgprogramma’s komen in de knel’, weet Van der Leek. ‘Sommige diëtisten zijn nu al in staat om zonder de contracten een goed draaiende praktijk te runnen, maar voor de meesten is het slikken of stikken. Daarbij komt dat wel van hen gevraagd wordt om te blijven investeren om aan de kwaliteitseisen van ons vak te voldoen.’

Structureel vrijwilligerswerk
Van der Leek vindt het te gek voor woorden dat diëtisten gedwongen worden om contracten te ondertekenen waar ze financieel niet goed mee uitkomen als ze hun zorg moeten verlenen. ‘Onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft laten zien dat diëtisten structureel overwerken, ze kunnen 5,3 uur declareren van een 8 urige werkdag. ’ Onder de Facebook-volgers van de kersverse actiegroep peilde ze de stemming. ‘Het doet me deugd dat het merendeel van de actievoerders zijn of haar contract nog niet heeft ondertekend. Ik hoop dat er nu eens een duidelijk signaal naar de zorgverzekeraars gaat en dat ze wakker worden geschud.’

Leefstijl
De aandacht voor een gezonde leefstijl is er volop. Nieuwkomers als leefstijlcoaches kunnen vanaf 2019 vergoed worden. ‘Zorgverzekeraar CZ heeft zelfs bepaald dat als een cliënt in een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) programma zit, de diëtist voor dezelfde indicatie niet meer vergoed kan worden’, zegt Van der Leek. ‘Diëtisten hebben een gedegen vierjarige HBO opleiding, voldoen aan kwaliteitseisen en zijn in veel gevallen thuis op het gebied van leefstijlinterventies. De zorgverzekeraars omarmen de leefstijlcoaches, maar wij hebben als beroepsgroep al zoveel in huis. Het wordt tijd dat dat herkend, erkend en beter gewaardeerd wordt.’

Klanttevredenheidsonderzoek
Een bijkomende last voor diëtisten en andere paramedici (o.a. fysiotherapeuten)  is de verplichting van zorgverzekeraars dat ze voortaan een klanttevredenheidsonderzoek gaan doen, het zogeheten PREM-systeem (Patient Reported Experience Measures). ‘Ook dat is iets wat we uit eigen zak mogen betalen, maar er staat verder niets tegenover’, aldus Van der Leek.

NVD
Ook de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) zit volgens Van der Leek klem. ‘De zorgverzekeraar is niet verplicht om individueel met een diëtist te onderhandelen, maar de NVD mag dat ook niet doen. De beroepsorganisatie voert natuurlijk wel gesprekken, maar blijkbaar vinden de zorgverzekeraars geen aanleiding onze tarieven aan te passen. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten krijgt de maatschappij netto € 14 tot € 63 terug. Het belang van de diëtist is dus cruciaal, zeker in een tijd waarin er zoveel is te doen is rond een gezonde leefstijl.’

Weerstand tegen ondertekenen
Weerstand tegen ondertekenen is er niet alleen om principiële redenen. Volgens onze blogger, diëtist Annemarie Delnoij, is nog veel onduidelijk over de precieze inhoud van nieuwe contracten. In haar nieuwe blog gaat ze erop in: ‘Bijlagen met exacte tarieven ontbreken hier en daar, het hoe en waarom van wijzigingen wordt niet nader toegelicht. Dit is iets wat ongetwijfeld elke jurist je zou afraden; het is immers niet transparant waar je mee akkoord gaat. Waarom is deze werkwijze dan wel ‘normaal’ als het gaat om zorgcontracten? Hierdoor ontstaat logischerwijs een angst en weerstand om te ondertekenen.’

Reageer op dit artikel