nieuws

Actievoerende diëtisten boeken succes en starten juridische procedure

Voedingsbeleid

Actievoerende diëtisten boeken succes en starten juridische procedure

Door het optreden van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de actiegroep Red de Diëtist hebben een aantal zorgverzekeraars toch besloten de telefonische vergoeding voor diëtisten op te nemen in het verzekeringspakket. Tegen zorgverzekeraars die niet meedoen, wil de actiegroep een juridische procedure starten. Om deze te financieren is een crowd funding actie in het leven geroepen.

‘We hebben sinds onze oprichting kleine overwinningen, zegt Everdien van der Leek van Red de Diëtist.  ‘VGZ, DSW en ASR kopen het telefonisch consult toch in. We hebben een infographic gemaakt waar de cliënt kan zien waar het telefonisch consult vergoed wordt en bij wie je zonder verwijsbrief naar de diëtist kan.’

Crowdfunding

De actiegroep heeft de zorgverzekeraars die het telefonisch consult niet inkopen gevraagd hun standpunt ten aanzien van het telefonisch consult te heroverwegen en heeft daarvoor ultimatum gesteld. Deze datum is verstreken. De volgende stap van de actiegroep is een juridische procedure opstarten. De actiegroep vraagt diëtisten om een bijdrage van 25 euro per persoon te leveren om de juridische ondersteuning te betalen. 

Betrokkenheid

Everdien: ‘Onze achterban van inmiddels 1600 leden is enorm betrokken. Voor de vervolgstappen is financiële ondersteuning noodzakelijk. De premies en polisvoorwaarden van zorgverzekeraars zijn nu bekend, nu zijn de cliënten/patiënten zelf aan zet om hun zorgverzekeraar weer kiezen. Bij mij op de praktijk vraagt men al bij welke zorgverzekeraar de beste voorwaarden voor diëtist en cliënt zijn… het leeft!’

Actiegroep

Red de diëtist werd eind september opgericht om zorgverzekeraars te bewegen de vergoedingen voor cliënten van diëtisten uit te breiden, om zo de voedingszorg te verbeteren. Leden van de actiegroep worden aan tafel van de zorgverzekeraars uitgenodigd om hun standpunten te verhelderen. Bezoeken aan VWS en NZA staan de komende weken op de planning. De petitie die ruim 10.000 keer is getekend, wordt dan aangeboden.

Meedoen aan crowdfunding
Het actiecomité heeft coöperatie FOOD  bereid gevonden als rechtspersoon op te treden. Dit houdt in dat de donatie van 25 euro overgemaakt moet worden op de bankrekening van FOOD. Hiermee zijn deelnemers automatisch een jaar van FOOD. Dat kost verder niets extra’s en het lidmaatschap stopt ook na 1 jaar. Wie mee wil doen, kan een bijdrage van (minimaal) 25 euro overmaken op rekening NL34 TRIO 0254 7100 77 t.n.v. Food en o.v.v. (praktijk)naam en Red De Diëtist.

Reageer op dit artikel