nieuws

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

Voedingsbeleid

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

Op 19 december 2018 ondertekenden verschillende gemeenten, sportmarketingbureaus, het NOC*NSF en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) het Convenant Gezonde Sportevenementen. Het doel van deze samenwerking is dat sport en gezonde leefstijl hand in hand gaan.

Het Convenant werd voor het NOS|NOC*NSF Sportgala getekend door de deelnemende partijen onder leiding van oud-profschaatser Erben Wennemars.

 

Inzetten op meer beweging

De ondertekenaars van het convenant willen Nederlandse sportevenementen nog gezonder maken. De instanties willen dit bereiken door meer sportsponsoring te leveren bij sportevenementen en door kinderen tot en met 12 jaar bewust te maken van gezonde voedingskeuzes.

 

Toekomst perspectief

Richting 2030 willen de instanties de doelgroep verbreden. Het uitgangspunt is dat deze partijen aan de slag gaan met activiteiten waar zij zelf invloed op hebben. Dit betekent onder andere dat gemeenten gezonde sportevenementen opnemen in hun beleid of subsidieregelingen. Sportmarketingbureaus zetten binnen sponsoring en marketing hun creativiteit in om te verleiden tot de gezonde keuze. NOC*NSF zorgt voor de verbinding met sportbonden en door Jongeren Op Gezond Gewicht sluiten meer JOGG-gemeenten bij de beweging aan.

 

Publiek-private samenwerking

Marjon Bachra, directeur van JOGG: “De ondertekening van het Convenant is een goed voorbeeld van publiek-private samenwerking. De partijen die het convenant nu ondertekenen zijn de koplopers. Deze groep staat samen aan de start en stimuleert andere partijen om ook mee te doen. Samen zetten we een eerste stap naar een gezonde sportomgeving.”  

 

Gepresenteerd in het Nationaal preventieakkoord

Het Convenant Gezonde Sportevenementen is een van de afspraken uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord. Ondertekenaars zijn de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, sportmarketingbureaus House of Sports, Kumpany, TIG Sports, 2Basics, NOC*NSF en JOGG.

Reageer op dit artikel