nieuws

Verpleegkundigen hebben te weinig kennis over ondervoeding

Voedingsbeleid

Verpleegkundigen hebben te weinig kennis over ondervoeding

Volgens de Stuurgroep Ondervoeding voelen de meeste verpleegkundigen en verzorgenden zich niet bekwaam om goede voedingszorg te leveren. Taken en verantwoordelijkheden rondom voedingszorg zijn bij de meeste verpleegkundigen niet duidelijk. Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de Stuurgroep Ondervoeding een 1 jarig project gestart wat ervoor moet zorgen dat (onder)voeding een groter deel uit gaat maken van het curriculum van de zorgopleidingen.

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem in alle sectoren van de zorg, verpleegkundigen en verzorgenden zijn cruciaal om ondervoeding tijdig te kunnen herkennen. Zij moeten aan de bel trekken als de patiënt niet optimaal eet of drinkt en actie ondernemen om te voorkomen dat de voedingstoestand verslechtert.

Onvoldoende onderwijsuren over ondervoeding

In de vierjarige hbo- en mbo-opleiding voor verpleegkundigen en verzorgenden krijgen de studenten gemiddeld maar drie dagen les over ondervoeding. Iets wat volgens de Stuurgroep Ondervoeding, het multidisciplinaire kenniscentrum op het gebied van ondervoeding, veel te weinig is als je kijkt naar de mate waarin het voorkomt.

De opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden erkennen dat zij te weinig aandacht besteden aan (onder)voeding.

Onderwijsexpertraad

De Stuurgroep Ondervoeding heeft daarom een onderwijsexpertraad opgericht, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De expertraad bestaat uit verschillende docenten die een expertise hebben als onderzoeker, diëtist of verpleegkundige. Samen gaan zij met de opleidingen in discussie over hoe het (onder)voedingsonderwijs binnen de hbo- en mbo-opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende kan verbeteren.

Canan Ziylan, projectleider van de onderwijsexpertraad en voedingswetenschapper, vertelt dat het hierbij niet per se gaat om het verbeteren van de kwaliteit van het lesprogramma, maar eerder om de hoeveelheid aandacht die eraan wordt besteed.

Proces tot verbetering

‘De expertraad heeft vooraf onderzoek gedaan naar wat er beschikbaar is in het onderwijs. Nu zijn we bezig met kijken wat voor materialen we kunnen ontwikkelen die binnen het curriculum van de opleidingen gaat passen.’ Een hele uitdaging volgens Ziylan. ‘Elke keer als je er iets instopt aan nieuwe kennis moet er weer iets anders uit of in een andere vorm worden aangeboden. Want je kunt niet alleen maar meer les gaan geven.’

Met het project hoopt de onderwijsexpertraad dat er meer verpleegkundigen en verzorgenden goed toegerust zijn om goede ondervoedingszorg te leveren.

Probleem opgelost na 1,5 jaar?

Het project om het voedingsonderwijs te verbeteren is slechts het begin volgens Ziylan: ‘Het probleem is niet direct opgelost, maar het begin is er dan wel. Het hangt af van wat we de komende maanden gaan bereiken. Aan de hand daarvan zullen we weer in gesprek gaan met de opleidingen om te kijken wat er nog mist, wat hun wensen zijn en wat de vervolgacties gaan zijn.’

Onnodige sterftegevallen en kostenpost

Jaarlijks leidt ondervoeding tot 400 extra doden. Ondervoeding ontstaat vaak door ziekte. Zo blijkt uit cijfers dat 25 procent van de patiënten in het ziekenhuis te veel afvalt of te weinig voedingstoffen binnen krijgt voor optimale genezing. In verpleeghuizen ligt de prevalentie van ondervoeding op 15 procent en in de wijkverpleging is het percentage nog veel hoger, maar liefst 33 procent.

Dat is zorgelijk want door ondervoeding verslechtert de prognose van de patiënt en stijgen de kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zo is Nederland zo’n 1,8 miljard per jaar kwijt.

Foto afkomstig van: Istock

Reageer op dit artikel