nieuws

Zorgverzekeraar Menzis verhoogt tarieven voor diëtisten

Voedingsbeleid

Menzis heeft voor volgend jaar een tariefsverhoging van vijftien procent voor diëtisten aangekondigd. Het tarief voor ‘individuele zitting reguliere diëtetiek’ gaat omhoog van €15,21 per kwartier naar €17,74.

Zorgverzekeraar Menzis verhoogt tarieven voor diëtisten
healthy eating, vegetarian food, advertisement and culinary concept - close up of ripe vegetables and notebook with pencil on wooden table

Menzis geeft hiermee als eerste gevolg aan de oproep van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) om al dit jaar serieus naar de tariefstelling voor diëtisten te kijken. De beroepsvereniging vraagt aandacht voor het tarief omdat circa vijftien procent van de tijd die een diëtist in de praktijk met een cliënt doorbrengt niet declarabel is, wat volgens de NVD niet bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering.

Inzicht in tariefstructuur

Een onderzoek naar de tariefstructuur van diëtisten, dat wordt opgestart binnen het Bestuurlijk Akkoord Paramedische zorg, moet volgend jaar meer inzicht geven in de onderbouwing van de tarieven voor diëtisten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen echter pas in het jaar erop, 2021, effectief kunnen worden. Menzis neemt nu het voortouw en wacht de uitkomsten van het onderzoek niet af. ‘Ik weet helaas nog niet of er meer volgen’, zegt Everdien van der Leek, oprichter van Red de Diëtist. ‘We hopen natuurlijk dat goed voorbeeld doet volgen.’

Samenwerking beloond

Op de website van de het Nederlands tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek zegt NVD-directeur Bianca Rootsaert het fantastisch te vinden ‘dat onze inspanningen worden beloond. De gesprekken met de zorgverzekeraars, de PPN-brede bestuurlijke gesprekken en natuurlijk de actieve bijdrage van ‘Red de Diëtist’. Zij gaven met steun van de NVD op de actiedag Paramedici van 3 juli de belangen van ons allemaal een gezicht. Dit is een goed voorbeeld hoe je in gezamenlijkheid, op meerdere tafels, mooie dingen voor elkaar kunt krijgen’,  aldus Rootsaert die hoopt dat meerdere zorgverzekeraars de beweging van Menzis voor 2020 gaan volgen.

Reageer op dit artikel