nieuws

Bedrijfsleven opgeroepen samen op te trekken bij voedseleducatie

Voedingsbeleid

Hoe bevorder je gezond eetgedrag bij basisschoolkinderen waar ze hun leven lang profijt van hebben? Dat was de hoofdvraag van het symposium Van patatzak tot fruitbak van Wageningen University & Research. Tijdens de bijeenkomst werd bedrijven die aan voedseleducatie (willen) doen opgeroepen samen op te trekken. Ook werd ingegaan op de mogelijkheden van een gezonde schoollunch.

Bedrijfsleven opgeroepen samen op te trekken bij voedseleducatie
Two little pretty girls eating together healthy sandwiches during lunch break at school

Spreker en organisator van het symposium, Jolijn Zwart-van Kessel, ging in op de zogenoemde Gedragscode Voedseleducatie die in het Voedseleducatie Platform wordt gehanteerd. Het Voedseleducatie Platform is een Publiek-Private Samenwerking waarin overheid, bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Ze doen dat voor objectieve educatie over voedsel en voeding bij kinderen.

Met de gedragscode wordt aangesloten op leerlijnen in het onderwijs binnen en buiten de klas. Volgens Zwart-van Kessel kan de gedragscode als voorbeeld dienen en inspiratie bieden voor meer bedrijven die aan voedseleducatie doen. ‘Het gaat erom dat het op een verantwoorde wijze gebeurt’, zegt ze. Tevens deed ze de oproep aan het bedrijfsleven om samen op te trekken als het om voedseleductie gaat.

Schoollunch effectief

Onderzoeker Monique Vingerhoeds van Wageningen Universiteit ging tijdens haar presentatie in op het onderzoeksproject de Gezonde Schoollunch. In deze studie is op drie basisscholen in Nederland onderzocht of een schoollunch kan bijdragen aan een gezonder eetpatroon voor kinderen en hoe dit georganiseerd kan worden.

De eerste voorlopige resultaten laten zien dat een gezonde schoollunch een effectief middel lijkt om kinderen gezonder te laten eten. Wie wil weten hoe een gezonde schoollunch eruit ziet kan een kijkje nemen op www.etenopschool.org. Daar is ook meer informatie te vinden over het onderzoek.

Nudging bij voedseleducatie

Onderzoeker Emely de Vet, eveneens van Wageningen Universiteit, presenteerde een achtergrondonderzoek over nudging en zelf-regulatie bij kinderen. Ze geeft aan dat de school een verschil kan maken als het gaat om de gezondheid van kinderen. De school is een effectieve plaats om kinderen te bereiken, mits de school de rol hiervoor oppakt,  aldus De Vet.

Vanzelfsprekende pauzehap

Groente en fruit kwamen als onderdeel van een gezonde voeding in het onderwijs regelmatig tijdens het symposium naar voren. Zo zette onderzoeker Gertrude Zeinstra van Wageningen Universiteit uiteen hoe groente en fruit als een vanzelfsprekende pauzehap in het beleid van een school meegenomen kan worden. Ze besprak verschillende manieren van invoering van een gezonde pauzehap en ervaringen van scholen en ouders ermee.

Ook kondigde Zeinstra aan dat er volgend jaar een toolkit beschikbaar komt waarmee scholen ondersteund worden om beleid voor de ochtendpauze te maken en in te voeren. Deze toolkit is te vinden via de website van EU-Schoolfruit en is toegankelijk voor alle scholen in Nederland. Daarnaast is er voor partijen die meedoen aan JOGG een zogenoemde papieren stimuleringsset beschikbaar met concrete onderwijsmaterialen.

Chef!

Annelaura Schaap, projectmedewerker Steunpunt Smaaklessen en EU-Schoolfruit van Wageningen Universiteit, presenteerde tijdens het symposium Chef! Dit is een nieuw digitaal lesportaal waarin alle lessen van Smaaklessen & EU-Schoolfruit op maat aangeboden worden aan scholen. De komst van zo’n portaal was een grote wens van het onderwijsveld. Binnen een maand na de introductie zijn er al meer dan 1000 deelnemers met een account.

Ook kunnen er via het lesportaal gastlessen gegeven worden en kunnen gastdocenten na het doorlopen van een E-learning deze lessen geven. Scholen kunnen gastdocenten vinden via het portaal.

Over de grenzen

Onderzoeker Annemien Haveman-Nies van Wageningen Universiteit keek tijdens het symposium over de grenzen. Ze zette verschillende internationale onderzoeken naar de effectiviteit van voedseleducatie op een rijtje gaf voorbeelden van schoolbeleid over voedsel in het buitenland.

Voedselproblematiek

Hoewel er veel ontwikkelingen zijn in de voedseleducatie, vindt ook nog onderzoek plaats naar de effectiviteit ervan. Angeliek Verdonschot van Wageningen Universiteit voert momenteel een promotiestudie uit waarin gekeken wordt naar de effecten van schoolfruit en voedseleducatie.

Niettemin benoemde de bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, Louise Fresco, die het symposium opende, dat de gepresenteerde onderzoeken bijdragen aan de oplossing van voedselvraagstukken. Volgens haar zijn er nog veel uitdagingen. Daarbij is het volgens haar van belang dat overheid, onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken en verdere stappen gaan zetten.

Gezonde eetgewoonten

Het symposium Van patatzak tot fruitbak werd afgelopen donderdag 7 november gehouden. Bezoekers waren beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van bedrijven en scholen. Ze deelden en bespraken de voorlopige resultaten van recente onderzoeken en initiatieven rond voedseleducatie. ‘Het gezamenlijke doel is om gezonde eetgewoonten bij kinderen stimuleren’, aldus Jolijn Zwart-van Kessel.

 

Tijdens de Jaarbijeenkomst van Voeding Nu wordt ingegaan op personalized nutrition en voedingsgedrag in groepen. In de middagworkshop wordt uitgebreid ingegaan op sociale aspecten van voedingsgedrag en nudging.

Diëtisten werken vaak volgens de Schijf van Vijf, maar in hoeverre volstaan de klassieke richtlijnen nog? Welke nieuwe diagnose- en behandelmogelijkheden kunnen diëtisten, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches meenemen in hun adviezen?

Tijdens dit nieuwe jaarevenement van Voeding Nu op dinsdag 26 november 2019 bereiden we je voor op de toekomst van het voedingsadvies en de rol die diëtisten en andere voedingsdeskundigen hierin vervullen.

Bekijk het programma

Meld u direct aan

Reageer op dit artikel