nieuws

‘Nutri-Score werkt enkel na aanpassing aan Schijf van Vijf’

Voedingsbeleid

‘Nutri-Score werkt enkel na aanpassing aan Schijf van Vijf’

Het projectteam van de rijksoverheid heeft stakeholdergesprekken gevoerd om een duidelijk beeld te krijgen over het te kiezen voedselkeuzelogo. De kleine meerderheid is voorstander van Nutri-Score, maar de meningen zijn verdeeld. Daarbij hebben veel stakeholders nog kanttekeningen bij de Nutri-Score, bijvoorbeeld dat het niet strookt met de richtlijnen van de Schijf van Vijf.

De rijksoverheid publiceerde een overzicht van de uitkomsten van de stakeholdergesprekken aangaande de invoering van een voedselkeuzelogo zoals de Nutri-Score. Uit dit overzicht blijkt dat de meningen over een voedselkeuzelogo nog erg verdeeld zijn. Het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoopt begin december de definitieve keuze bekend te maken.

Organisaties

De Consumentenbond heeft duidelijk haar voorkeur aangegeven voor de Nutri-Score. Daarbij vinden zij het wel belangrijk dat er gekeken wordt naar de verschillen met de Schijf van Vijf en dat er heldere communicatie is door een onafhankelijke partij. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) vreest voor herhaling van het vinkje. Veel van haar achterban opereert echter in de Europese markt waardoor Nutri-Score wel voorkeur heeft.

Ook het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) heeft een voorkeur voor Nutri-Score. Er is nog wel extra onderzoek nodig volgens hen naar de gevolgen van het niet aansluiten bij de Schijf van Vijf. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil een simpel en makkelijk te begrijpen logo die ook op menukaarten te gebruiken is.

De Ketenorganisatie voor oliën en vetten (MVO) heeft de voorkeur voor een vijftrapslogo zoals de Nutri-Score, maar zegt wel dat het gebaseerd moet worden op de Schijf van Vijf. Smart Food Alliance heeft een voorkeur voor de Nutri-Score, indien deze internationaal afgestemd is en aansluit bij de Schijf van Vijf. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) geeft aan dat er géén nieuw voedselkeuzelogo moet komen, omdat dit te sturend is voor consumenten. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft geen voorkeur voor één van de logo’s, meldt het overzicht.

Verenigingen

De Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen vindt dat de richtlijnen van het voedselkeuzelogo en de Schijf van Vijf overeen moeten komen. Ook moet het logo begrijpelijk zijn voor de consument. De Vereniging Nederlandse Cateringorganisatie heeft een voorkeur voor de Nutri-Score. Daarentegen heeft de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) geen voorkeur voor een logo, zolang het maar internationaal geregeld is.

De Diëtisten Coöperatie Nederland is geen voorstander van één van de logo’s. Het Multiple Traffic Light (MTL) logo komt volgens hen het dichtst in de buurt. Zij vinden het belangrijk om ‘per 100 gram’ of ‘per portie’ mee te nemen in het logo. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft geen voorkeur voor een logo, als het maar voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf.

Ook de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland heeft geen voorkeur voor een bepaald logo. Het logo moet volgens hen wel zichtbaar zijn op de verpakking. De Vereniging van Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie vindt het belangrijk dat de consumptie van groente en fruit wordt gestimuleerd. Een voedselkeuzelogo moet dit stimuleren en daarbij hebben zij een voorkeur voor Nutri-Score.

Supermarkten

Het projectteam van het VWS heeft gesprekken gehad met verschillende supermarktorganisaties, namelijk de Albert Heijn, Plus, Superunie, Aldi, Lidl en Jumbo. Alle supermarktketens zijn voorstander van Nutri-Score, behalve de Jumbo. Zij is voorstander van een breed gedragen logo waarbij volgens hen communicatie erg belangrijk is.

De Albert Heijn heeft al een formeel verzoek gedaan bij het VWS voor invoering van de Nutri-Score. Zij biedt haar winkels aan voor onderzoek. Superunie is voorstander, maar wel met aanpassingen aan de Nederlandse situatie (Schijf van Vijf). Aldi geeft aan dat de Nutri-Score niet perfect is, maar dat het op dit moment de beste optie is.

Lidl Nederland sluit zich aan bij de overige supermarkten en is voorstander van het Nutri-Score logo. Wel geeft zij daarbij aan dat ze een Europees logo wil. Ook geeft zij aan dat het tot een jaar kan duren om verpakkingen aan te passen. Lidl Nederland heeft het standpunt van Lidl Duitsland nog niet vernomen.

Stichtingen

De Hartstichting geeft aan de voorkeur te hebben voor het Engelse Multiple Traffic Light systeem (MTL), omdat dit de consument meer informatie geeft over het product. Het MLT-systeem stimuleert volgens de Hartstichting herformulering van producten omdat per nutriënt aangegeven wordt of het goed en/of gezond is. Wel staat de Hartstichting open voor discussie over Nutri-Score, mits deze aansluit bij de Schijf van Vijf.

Stichting Milieukeur vindt het vooral belangrijk dat er breed draagvlak is wanneer het logo vrijwillig gevoerd mag worden. Ook moet de communicatie ‘positief geladen’ zijn. Milieukeur vindt regie vanuit de overheid goed, maar het moet niet te betuttelend zijn. De consument maakt uiteindelijk zelf de keuze.

Voedingsmiddelenbedrijven

Alpro voert al vanaf afgelopen september de Nutri-Score op haar verpakkingen in Nederland. Coca-Cola heeft daarentegen het verkeerslichtensysteem (MTL) geïntroduceerd op een aantal producten. Ook PepsiCo gebruikt het verkeerslichtensysteem. Unilever is een sterk voorstander van een Europees systeem. Nutri-Score is volgens haar als beeldmerk duidelijk, maar er ontstaan problemen bij de methode van berekening aan de achterkant en het weglaten van portiebenadering.

Nestlé is een voorstander van de Nutri-Score. Zij stellen voor het logo op de schapkaarten van producten te vermelden indien het logo niet snel genoeg op verpakkingen doorgevoerd kan worden. Friesland Campina vindt het belangrijk dat het gekozen logo aansluit bij de Schijf van Vijf. Het logaritme van Nutri-Score sluit daar op dit moment niet bij aan. Ook geven zij aan dat het aanpassen van verpakkingen erg kostbaar is.

Foodwatch en Voedingsjungle

De HAS Hogeschool geeft aan dat het belangrijk is om ook diëtisten te betrekken als stakeholders en dat Nutri-Score verwarrend kan zijn voor consumenten door het niet stroken met de Schijf van Vijf. Foodwatch is daarentegen een grote voorstander van Nutri-Score. Wel zien zij de verplichting van het gebruik van het logo als cruciaal voor het slagen ervan.

Voedingsjungle is niet voor of tegen de invoering van een voedselkeuzelogo, maar zegt dat de huidige Nutri-Score niet in lijn is met de Richtlijnen Goede Voeding en de Schijf van Vijf wat voor een verwarrende en misleidende boodschap kan zorgen. Een voedselkeuzelogo moet volgens Voedingsjungle aan de volgende eisen voldoen:

  • In lijn met de Richtlijnen goede voeding
  • Criteria vastgesteld door onafhankelijke wetenschappers
  • Nederlandse overheid voert regie
  • Voldoende zichtbaar in de schappen
  • Is een incentive voor productverbetering
  • Monitoring vindt plaats van de effectiviteit bij consumenten en producenten

Catering en diëtist

Gerard van den Berg, diëtist, is tegen een voedselkeuzelogo. Dit leidt volgens hem tot verwarring en wantrouwen bij de consument. De criteria van Nutri-Score komen volgens hem niet overeen met de Richtlijnen Goede Voeding. Hutten Business Catering werkt met eigen verse recepten wat het volgens hen lastig maakt om met Nutri-Score te werken.

Albron Catering heeft daarentegen aangegeven positief te staan tegenover de invoering van het Nutri-Score logo. Zij zijn zich ervan bewust dat het geen perfect systeem is en dat er aanpassingen nodig zijn om de werkbaarheid te verhogen, zoals het integreren van portiegrootte. Ook zou volgens Albron het voedselkeuzelogo moeten gelden voor zelfgemaakte gerechten van cateringbedrijven. Een goede communicatiecampagne is volgens Albron essentieel.

Nationale voedingsrichtlijnen

Voedingsjungle heeft samen met Annet Roodenburg, Jaap Seidell, Kees de Graaf en Tiny van Boekel een oproep gedaan aan staatssecretaris Paul Blokhuis om alleen een voedingskeuzelogo te introduceren als het in lijn is met de nationale voedingsrichtlijnen. Deze oproep is medondertekend door ruim 175 voedingswetenschappers, waaronder Daan Kromhout, (kinder)artsen, diëtisten en andere gezondheidsprofessionals. In een gesprek met Voedingsjungle, Annet Roodenburg en Daan Kromhout heeft de staatssecretaris aangegeven de knelpunten te zien en mee te nemen. Daarentegen geeft Blokhuis ook aan dat we als Nederland niet om de internationale context heen kunnen.

De staatssecretaris heeft hen gevraagd om mee te denken met een ‘second best’ oplossing. Hoe kunnen we gegeven de internationale context komen tot een logo dat helpt de gezonde keuze gemakkelijker te maken? Hoe het meedenken eruit gaat zien moet nog nader bepaald worden.

Volgens Voedingsjungle lijkt het erop dat het ministerie meer tijd neemt om te komen tot een voedselkeuzelogo dat gezondere keuzes wel mogelijk maakt.

 

Reageer op dit artikel