artikel

Het Nieuwe Eten: stap voor stap gezonder eten *

Voedingscommunicatie

Het Nieuwe Eten: stap voor stap gezonder eten *

Het Voedingscentrum is begonnen met een consumentgerichte campagne die inzet op geleidelijke aanpassing van het gewoontegedrag. Onder de noemer Het Nieuwe Eten worden consumenten geholpen hun dagelijks eetpatroon onder de loep te nemen en te bekijken op welke punten het gezonder kan. Om die vervolgens aan te pakken, in eigen tempo en aansluitend bij persoonlijke voorkeuren. Het uiteindelijke doel van Het Nieuwe Eten is een blijvend gezonder eetpatroon.

Met Het Nieuwe Eten wil het Voedingscentrum vooral inzetten op het verbeteren van het gewoontegedrag. In de praktijk blijkt het rigoureus aanpassen van de dagelijkse voeding moeilijk te zijn voor veel mensen. Vaak mislukt het omdat de voornemens te ambitieus blijken te zijn. Het stellen van realistische doelen en het inzichtelijk maken van de stappen, bijvoorbeeld door aan te geven in welke situatie welk gedrag veranderd moet worden, draagt positief bij aan het langdurig(er) veranderen van gedrag (1-3).

Hulp in stapjes

Het Voedingscentrum richt zich in de campagne op mensen die gezonder willen gaan eten: ongeveer een derde van de Nederlanders (4). Via een stappenplan kunnen consumenten in kaart te brengen welk verbeterpunt ze willen aanpakken. Om aan de slag te gaan zijn diverse hulpmiddelen voorhanden, zoals de online tools kiesikgezond.nl en de caloriechecker.nl.

De Schijf van Vijf blijft een belangrijk communicatiemiddel over gezonde voeding. Maar in plaats van consumenten direct naar het ideaal, het eten volgens de Schijf van Vijf, te leiden, gebruikt Het Nieuwe Eten tussenstappen. Door het één voor één tackelen van slechte gewoontes, kan een gezond(er) eetpatroon worden bereikt. Kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl/hetnieuweeten.

QR-code
In het logo van Het Nieuwe Eten is een QR-Code (Quick Response) verwerkt, een 2-dimensionale barcode die fungeert als weblink. Door de code te scannen met een mobiele telefoon met camera en mobiel internet, krijgen consumenten informatie over gezonde(re) keuzes. Het logo is nadrukkelijk niet bedoeld als gezondheidslogo of keurmerk zoals Ik Kies Bewust, maar kan wel op de winkelvloer worden gebruikt voor het geven van informatie via mobiele telefoons.

Het Nieuwe Eten komt voort uit het project Goede Voeding van het Voedingscentrum. Dit project, gestart in 2008 en geformuleerd naar aanleiding van de Nieuwe Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het totale eetpatroon, dus het verhogen van de consumptie van groente en fruit, vis en vezel en het verlagen van de consumptie van verzadigd vet, transvet en zout.

Vergelijkbaar met Het Nieuwe Rijden, dat ook via diverse partners wordt uitgedragen, zal het Voedingscentrum dit jaar op zoek gaan naar partners die aan kunnen haken bij Het Nieuwe Eten.

Referenties
1. Preventie van gewichtsstijging en richtlijnen voor gewichtsbeheersing. Visscher, TLS, Kremers, SPJ en Kromhout D. Nederlandse Hartstichting. 2007
2. Brug, J et al., Underestimation and overestimation of personal weight status: Associations with socio-demographic characteristics and weight maintenance intentions.
J Hum Nutr Diet, 2006. 19(4): p. 253.
3. Gollwitzer, PM, Implementation intentions. Strong effects of simple plans.
American Psychologist, 1999. 54(7): p. 493-503
4. GfK Dagelijks eten, consumentenonderzoek project Goede Voeding 2008

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 1/2 van januari/februari 2009 op bladzijde 9

Reageer op dit artikel