artikel

Richtlijnen Voedselkeuze zijn de basis *

Voedingscommunicatie

Richtlijnen Voedselkeuze zijn de basis *

De Richtlijnen Voedselkeuze zijn de basis van alle adviezen die het Voedingscentrum geeft over een gezonde voedselkeuze. Ze laten zien hoe een gezond eetpatroon binnen onze Nederlandse eetcultuur eruit ziet. Dit eetpatroon is weergegeven in de Schijf van Vijf.

Hoe komt het Voedingscentrum tot de Richtlijnen Voedselkeuze? De afbeelding toont dat de adviezen van de Gezondheidsraad het uitgangspunt zijn.

Wat zijn de Richtlijnen Voedselkeuze?
De Richtlijnen Voedselkeuze zijn opgesteld om voor de totale Nederlandse bevolking kaders te schetsen van een gezonde voeding. Deze kaders zijn op 17 miljoen unieke manieren in te vullen.

De richtlijnen zijn het resultaat van een praktische vertaalslag van de Richtlijnen Goede Voeding  en de Nederlandse Voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Het doel van de vertaling is een gezonde voeding samen te stellen die alle voedingsstoffen levert en bijdraagt aan het voorkomen van welvaartsziekten, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Daarbij houdt het Voedingscentrum rekening met het Nederlandse eetpatroon. Hiervoor wordt de Voedselconsumptiepeiling gebruikt.

Een ander doel van de Richtlijnen Voedselkeuze is het stimuleren van levensmiddelenproducenten om producten te ontwikkelen die bijdragen aan een gezondere voeding.

Voor wie zijn de Richtlijnen Voedselkeuze relevant?
De Richtlijnen Voedselkeuze zijn belangrijk voor iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van voedingsvoorlichting aan de consument. Ook zijn ze relevant voor de mensen die betrokken zijn bij de productontwikkeling van levensmiddelen.

Waaruit bestaan de Richtlijnen Voedselkeuze?
De Richtlijnen Voedselkeuze bestaan uit drie centrale onderdelen:

  • Onderscheid tussen basis en niet-basisvoedingsmiddelen: de basisvoedingsmiddelen leveren een grote bijdrage aan de inname van belangrijke voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, essentiële vetzuren en vezel. De niet-basisvoedingsmiddelen dragen minder bij.
  • Aanbevolen hoeveelheden: om ervoor te zorgen dat de basisvoeding voldoende voedingsstoffen levert in lijn met de Nederlandse voedingsnormen van de Gezondheidsraad. Er zijnaanbevolen hoeveelheden basisvoedingsmiddelen specifiek voor mannen en vrouwen in verschillende leeftijdsgroepen.
  • Productgroepen: er is een indeling gemaakt in productgroepen, zoals brood, groente en kaas. Hiermee kun je voedingsmiddelen gemakkelijk onderling vergelijken. De productgroepen zijn onderdeel van de verschillende vakken van de Schijf van Vijf. Binnen de productgroepen zijn er indelingscriteria voor de categorieën ‘voorkeur’, ‘middenweg’ en ‘uitzondering’. Deze driedeling staat voor consumenten in een keuzetabel. De tabel geeft, op basis van het advies Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad, het verschil aan tussen producten die een gunstige bijdrage leveren aan het voorkomen van welvaartsziekten (voorkeur) en producten die het tegenovergestelde doen (uitzondering). De middenweg levert een neutrale tot betere bijdrage.

Meer weten?
In de factsheet die bij dit nummer is bijgesloten leest u alles over de vertaalslag van de Richtlijnen Goede Voeding naar de Richtlijnen Voedselkeuze.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 10 van oktober 2013 op bladzijde 21

Reageer op dit artikel