nieuws

‘Nieuwe Alliantie tegen kindermarketing mosterd na de maaltijd’

Voedingscommunicatie

‘Nieuwe Alliantie tegen kindermarketing mosterd na de maaltijd’

De Consumentenbond zet haar verzet tegen kindermarketing kracht bij met de oprichting van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Samen met een aantal partners wil de bond deze vorm van reclame zoveel mogelijk aan banden leggen.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een samenwerkingsverband tussen onder andere de Consumentenbond, het Diabetes Fonds en de Hartstichting. De Alliantie streeft naar wettelijke maatregelen om de op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen een halt toe te roepen.

 De Alliantie zal aandringen op wetgeving, omdat zelfregulering door de voedingsindustrie volgens het samenwerkingsverband te langzaam gaat en onvoldoende resultaat oplevert om kinderen te beschermen. Zij dringt aan op de volgende maatregelen:

  • Het opstellen van heldere voedingscriteria: marketing gericht op kinderen mag uitsluitend voor voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid (dit zijn de voorkeursproducten binnen de basisproductgroepen van de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum).
  • Op kinderen gerichte marketingmethodes, zoals het gebruik van kinderidolen, animatiefiguren, winacties, spaaracties, prijsvragen, spelletjes en dergelijke, mogen alleen nog worden ingezet voor de bovengenoemde voorkeursproducten.

 

‘Mosterd na de maaltijd’

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) noemt de oproep van onder andere de Consumentenbond ‘mosterd na de maaltijd’. De FNLI benadrukt dat sinds 1 januari 2015 het maken van reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 13 jaar oud verboden is, tenzij de producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen.

De aanscherping van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen betreft een initiatief van het bedrijfsleven. Het eerdere verbod om reclame voor voedingsmiddelen te richten op kinderen onder de 7 jaar dateert uit 2010 en blijft bestaan.

Uit het jaarverslag 2013 van Stichting Reclame Code is gebleken dat 96% van de fabrikanten zich aan de Nederlandse Reclamecode houdt.

Lees verder op Voeding Nu online:

Reclames kinderen ingeperkt, Consumentenbond ontevreden

Reageer op dit artikel