nieuws

Hoogleraar Daan Kromhout geridderd bij afscheid

Voedingscommunicatie

Hoogleraar Daan Kromhout geridderd bij afscheid

Prof. Dr. Ir. Daan Kromhout is bij zijn afscheid op 16 april als hoogleraar Volksgezondheid aan Wageningen University benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door Burgemeester Rob Metz van Soest.

Benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is bedoeld voor personen die zich hebben onderscheiden door een uitzonderlijke artistieke prestatie, wetenschappelijke onderzoekspresentaties, technische innovatie of innovatief ondernemerschap.

 

 

Afscheidsrede

Tijdens zijn afscheidsrede vertelde Kromhout dat, toen hij dertig jaar geleden hoogleraar werd, hij hoopte de oorzaken van hart- en vaatziekten te ontdekken die een gevolg waren van voeding en leefstijl. Nu stelt hij vast dat daarin gedeeltelijk te zijn geslaagd.

 

‘Dat oude studies geen nieuwe resultaten kunnen opleveren en daarom geen financiering verdienen wordt gelogenstraft door de opbrengt van langlopend epidemiologisch voedingsonderzoek, aldus Kromhout.

 

KNAW

Prof. Kromhout was lange tijd hoogleraar Volksgezondheid en sinds 2005 vice-voorzitter van de Gezondheidsraad. In 2009 benoemde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen hem tot Akademiehoogleraar. Daarnaast publiceerde Kromhout in wetenschappelijke tijdschriften, ook heeft hij in binnen- en buitenland diverse prijzen gekregen voor zijn onderzoekspresentaties. 

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Wageningen University benoemt twee hoogleraren bij afdeling Humane Voeding

Reageer op dit artikel