nieuws

Misleidende etiketten in supermarkten

Voedingscommunicatie

Misleidende etiketten in supermarkten

Minister Schippers heeft in een schriftelijke reactie gereageerd op vragen over misleidende etiketten in supermarkten.

Naar aanleiding van de uitzending van Radar van 4 januari jl. over de verkiezing van het Gouden Windei van consumentenorganisatie Foodwatch, heeft Kamerlid Van Gerven van de SP vragen gesteld over misleiding bij voedselproducten door supermarkten.

Etikettering vruchtensappen

In de uitzending werd als voorbeeld van misleiding onder andere genoemd het product Appelsientje ‘halfzoet’, dat duurder is dan het bekende Goudappeltje. Het gaat om dezelfde drank, maar dan voor de helft aangevuld met water en wat aroma.

Minister Schippers laat zich er niet over uit of ze vindt dat er hier sprake is van misleiding. Zij geeft in haar antwoord terecht aan, dat fabrikanten zich moeten houden aan de wetgeving die geldt voor de etikettering van, in dit geval, vruchtensappen.

Voor vruchtensappen zijn er, naast de algemene etiketteringsvoorschriften (Verordening 1169/2011), aanvullende eisen vastgesteld bij de Vruchtensappenrichtlijn (Richtlijn 2001/112/EG) en het Warenwetbesluit vruchtensappen 2012.

Beoordelen misleiding is taak van NVWA

De NVWA is de aangewezen instantie om te beoordelen of  voldaan is aan de voorschriften van de geldende wetgeving en of er eventueel sprake is van een overtreding. De NVWA past hierbij het interventiebeleid toe. Indien er iets mis is met het etiket van een levensmiddel, zal in de meeste gevallen eerst een waarschuwing worden gegeven. Is er sprake van misleiding of is er sprake van een onveilig levensmiddel als gevolg van onjuiste of onvolledige etikettering, dan zal er een (boete)rapport worden opgemaakt. De interventie stopt pas als het etiket helemaal in orde is.

Dit voorjaar plan van aanpak

De bedoeling is dat er in het voorjaar van 2016 een plan van aanpak komt, aldus minister Schippers. Daarbij zal worden gekeken naar de resultaten van een onderzoek naar het gebruik en de waardering van informatie op voedingsmiddelen en de ervaringen van de NVWA voor wat betreft de etikettering van voedingsmiddelen. De antwoorden op de Kamervragen zijn voor lezers van VTM gratis op te vragen bij Eurowet.

Reageer op dit artikel