nieuws

Persoonlijke voeding werkt aantoonbaar op gezondheid

Voedingscommunicatie

Persoonlijke voeding werkt aantoonbaar op gezondheid

Het onderwerp personalised nutrition & health is een hot issue in voedingsland. De bewijslast dat mensen daadwerkelijk geholpen worden met persoonlijke voeding, stapelt zich op. Tijdens uiteenlopende vakbijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan dit relatief nieuwe onderwerp.

Zowel in Israël als in Nederland zijn al baanbrekende resultaten te melden, waarin te zien is dat persoonlijke voeding, specifiek geselecteerd voor de individu, bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid. Want het blijkt dat generieke voedingsadviezen, zoals deze bij ons door het Voedingscentrum worden gegeven, niet voor iedere individu goed zijn. Nu nog blijft deze vitale informatie voorbehouden aan een selecte groep mensen, die zich wat intensiever met het onderwerp bezig houden.

 

Invloed bloedsuikerspiegel

In Israël heeft men met 800 testpersonen, die identieke voedingsmiddelen aten, vastgesteld dat de uitwerking op de bloedsuikerschommelingen zeer uiteenlopend was. En juist die sterk fluctuerende bloedsuikerspiegel wordt in verband gebracht met overgewicht en diabetes. Zo bleken er bijvoorbeeld grote verschillen tussen de testpersonen te bestaan in de bloedsuikerreacties op sushi en roomijs.

 

Leefstijl beïnvloedt microbioom

Het verschil in leefstijl beïnvloedt in grote mate het microbioom (voorheen darmflora genoemd) en deze beïnvloedt weer in grote mate de reactie op voeding. De aandacht voor darmgezondheid is dus terecht want een ongezond microbioom kan de grote aanjager van welvaartsziekten zijn. Israëlische wetenschappers leggen in een filmpje in Jip en Janneke taal uit, hoe de resultaten van hun onderzoek bezien moeten worden.

 

TNO en WUR doen onderzoek

In Nederland werkt TNO al jaren samen met de Wageningen University & Research aan onderzoek (o.a. www.food4me.org ) op dit terrein en wordt nieuw onderzoek ingezet voor de komende 4 jaar in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Hierin worden, naast bovenstaande aspecten ook andere vraagstukken binnen Personalised Nutrition & Health geadresseerd: de combinatie tussen individuele behoeften en voorkeuren m.b.t. aankoop- en eetgedrag, de manier van communiceren, het gebruik van data en smart devices (vooral de smartphone) en een selectie uit toepasselijke voedingsmiddelen en diensten. Dit tezamen moet consumenten gaan helpen om gezonder te leven om uiteindelijk  naar een wereld te gaan waarin welvaartziekten gaan afnemen in plaats van toenemen!

 

De laatste stand van zaken wordt verteld door experts van TNO en Wageningen University & Research , tijdens de 2e editie van seminar Personalised Nutrition & Health op 24 januari 2017 van Wageningen Academy. Wageningen Academy is kennispartner van VMT

Hieronder een filmpje waarin de Israëlische wetenschappers de essentie van personalised nutrition uitleggen.

Reageer op dit artikel