nieuws

Schippers wil criteria Vinkje, Schijf van Vijf en AVP op elkaar afstemmen

Voedingscommunicatie

Schippers wil criteria Vinkje, Schijf van Vijf en  AVP op elkaar afstemmen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat onderzoeken hoe de wetenschappelijke criteria van het Vinkje, de Schijf van Vijf en de normen van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Dat meldt de VVD-bewindsvrouw in een Kamerbrief. Schippers benadrukt dat de strenge onafhankelijke en wetenschappelijke Vinkjecriteria voor de ‘best in class’ producten nog steeds een stimulans kunnen zijn voor verbetering van de productsamenstelling.

Schijf van Vijf

Schippers ziet wel iets in het combineren van verschillende normen en criteria voor gezonde voeding. Zo worden binnen het Akkoord Verbetering Product Samenstelling (AVP) minimum eisen gesteld als het gaat om productverbetering. De Vinkjecriteria zouden als ‘best in class’ fabrikanten kunnen stimuleren om hierin nog een aantal stappen verder te gaan. De minister wil daarom bekijken hoe de Vinkjecriteria, de normen van AVP en de Schijf van Vijf te combineren zijn.

Een wetenschappelijke commissie onder leiding van het RIVM zal in opdracht van Schippers onderzoeken in hoeverre de criteria van het Vinkje, de normen van de AVP en de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum op elkaar afgestemd kunnen worden. Nog dit jaar brengen de wetenschappers hierover een advies uit.

Reductie-claims op etiket

Schippers stelt dat door het verdwijnen van het Vinkje in 2016 de prikkel van fabrikanten om op de voorkant productverbeteringen te laten zien, deels is verdwenen. Volgens de Europese Claimsverordening mogen fabrikanten reducties van een voedingsstof van 30% meer of minder ( ten opzichte van het referentieproduct) vermelden op het etiket. Schippers gaat in Europa lobbyen om ook kleinere reductiestappen te kunnen communiceren. Ze wil hiermee productverbetering nog verder aanjagen.

Uitfasering Vinkje

Voedingsmiddelen met het Vinkje-logo verdwijnen langzaam uit de schappen. Schippers laat in de Kamerbrief dat de voedingsindustrie hiervoor twee jaar de tijd krijgt. Na de aankondiging van Schippers op 19 oktober 2016 om te stoppen met het logo gold nog een overgangstermijn van één jaar. Maar dit bleek niet haalbaar. Uiterlijk op 19 oktober 2018, twee jaar na de aankondiging dat het Vinkje stopt, moeten ze allemaal uit de winkels zijn verdwenen.

Food Law Event

Ook op het Food Law Event op 20 juni in Vianen is er volop aandacht voor het onderwerp etikettering. 

Reageer op dit artikel