nieuws

Open Universiteit benoemt hoogleraar digitale health-toepassingen

Voedingscommunicatie

Open Universiteit benoemt hoogleraar digitale health-toepassingen

Hoe kunnen kwetsbare groepen effectiever bereikt worden met e- en m-health, waarbij m staat voor mobiel? Dat is een van de hoofdvragen die de kersverse hoogleraar Catherine Bolman van de Open Universiteit gaat beantwoorden.

De leerstoel van Bolman richt zich op het verbeteren van interventies die aansluiten bij nieuwe digitale ontwikkelingen en is gericht op kwetsbare doelgroepen. Ook zal ze nagaan wat de validiteit is van e- en m-health in preventie- en zorgstructuren. De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen.

e- en m-health

Bij e- en m-health gaat het om het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. ‘De overheid beschouwt dit als een efficiënt middel om zorgvragen te voorkomen, om de zorg voor de patiënten en cliënten te verbeteren maar ook om de zorg efficiënter en goedkoper te maken. De vakgroep Gezondheidspsychologie verricht al veel onderzoek naar de inzet van dit soort toepassingen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij zowel gezonde als zieke mensen en om chronisch zieken te ondersteunen. Daarbij was er aandacht voor e-health (internet) toepassingen, maar minder voor m-health (mobiele) toepassingen’, aldus een toelichting van de Open Universiteit

Catherine Bolman

Catherine Bolman studeerde Verpleegkunde bij Avans Hogeschool om vervolgens Health education and health promotion te studeren aan de Universiteit Maastricht. Ze promoveerde in 2001 op een onderzoek naar stoppen met roken: Smoking cessation among patients hospitalized with cardiac disease. Na haar promotie trad ze in dienst bij de Open Universiteit, eerst als universitair docent en sinds 2007 als universitair hoofddocent. Haar onderzoek richt zich op gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Thema’s zijn onder andere stoppen met roken, terugvalpreventie, fysieke activiteit/bewegen, voeding, e-Health interventies, effectiviteit en kosteneffectiviteit van gezondheidsgerelateerde interventies, kwaliteit van leven en psychosociale problematiek bij chronisch zieken. Bolman heeft meer dan 100 internationale publicaties op haar naam staan, heeft aan verschillende boeken meegeschreven en heeft tal van onderzoeksubsidies binnengehaald en promovendi begeleid.

Reageer op dit artikel