nieuws

Eten en drinken als middel voor langere zelfredzaamheid ouderen

Voedingscommunicatie

Eten en drinken als middel voor langere zelfredzaamheid ouderen

Eten en drinken vormen een belangrijk middel om ouderen langer zelfredzaam te maken. Dit blijkt uit het onderzoeksproject ‘Langer Zelfredzaam’ dat loopt in de gemeente Bernheze.

Het project is gericht op ouderen die langer thuis blijven wonen, maar die bij dagelijkse activiteiten wel ondersteuning nodig, zoals ook bij het eten en drinken nodig hebben.  

Eten en drinken

Eten en drinken zijn in het project als middel gekozen omdat daarbij vele fysieke en mentale inspanningen nodig zijn. Daarbij gaat het om een activiteit die meerdere malen per dag plaatsvindt en elke dag terugkomt.

Uit het onderzoeksproject blijkt dat ouderen die ondersteund worden in het zelf actief bezig blijven met eten en drinken langer zelfredzaam kunnen blijven en de regie houden over hun leven, dan mensen die deze ondersteuning niet krijgen.

Preventief investeren

Volgens het onderzoeksproject zorgt het preventief investeren in behoud van vaardigheden, verantwoordelijkheden en veiligheid bij kwetsbare mensen voor langere zelfredzaamheid en wordt daarmee structurele zorgvraag voorkomen of uitgesteld. Hierdoor kunnen de zorgkosten omlaag en de kwaliteit van leven omhoog.

Kwalitatief betere ondersteuning

Het project zorgde voor een kwalitatief betere ondersteuning voor de ouderen. Hierbij moet gedacht worden aan betere gespreksvoering, preventief beschikbaar maken van relevante informatie, minder of andere inzet van ondersteuning, beter aansluiten bij de dagelijkse leefwereld, gebruik van de dagelijkse activiteit van eten & drinken als succesvol ondersteuningsmiddel voor een betere zelfredzaamheid, en bewustwording bij professionals, mantelzorg en vrijwilligers over de mogelijkheden die deze aanpak biedt.

De werkwijze van het onderzoeksproject is gebaseerd op het boek ‘Meer eten Minder zorg’ geschreven door Phyllis den Brok, tevens projectleider. Het boek beschrijft aanpassingen op de ondersteuning van ouderen bij eten en drinken om daarmee de zelfredzaamheid van ouderen te verbeteren.

Reageer op dit artikel