nieuws

De consument vindt claims nog altijd onduidelijk

Voedingscommunicatie

De consument vindt claims nog altijd onduidelijk

Voeding- en gezondheidsclaimverordening (EG) nr. 1924/2006, tracht ongegronde en mogelijk misleidende beweringen ten aanzien van levensmiddelen te elimineren en de consument te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat de claims niet altijd even duidelijk zijn voor de consument.

Resultaten van een internationaal onderzoek gepubliceerd in het MDPI wetenschappelijk tijdschrift toont aan dat de consument niet altijd het onderscheid kan maken tussen een  gezondheids- en een voedingsclaim. Overtuigingen en drijfveren van consumenten zorgen ervoor dat claim anders geïnterpreteerd worden dan bedoeld.

Persoonlijke relevantie

Voor de studie werden honderd deelnemers uit Nederland, Engeland, Duitsland, Spanje en Slovenië geïnterviewd over hun inzicht in claims. Tijdens het interview moesten de deelnemers 25 kaarten met claims sorteren in de categorie voedingsclaim of gezondheidsclaim. Dit werd twee keer herhaald met de vraag een ander soort redenering te gebruiken en hardop na te denken.

Uit de studie komt naar voren dat een claim pas leidt tot een betere voedselkeuze als de consument bekend is met de nutriënten in de claim en als het persoonlijk relevant voor ze is.

Meer onderzoek

Hoofdonderzoeker Monique Raats, van de universiteit van Surrey in Engeland, geeft aan dat de resultaten van het onderzoek laten zien dat het perspectief van de consument beter in kaart gebracht moet worden zodat het meegewogen kan worden wanneer claims ontwikkeld worden.

Volgens de onderzoekers moet er meer onderzoek gedaan worden naar het kennisniveau van consumenten en hun interpretatie van claims. Een vervolgonderzoek zal volgens hen een grotere onderzoekspopulatie moeten omvatten.

Reageer op dit artikel