nieuws

Nederlanders staan open voor digitale zorg

Voedingscommunicatie

Veertig procent van de Nederlanders zegt open te staan voor zorg op afstand. Belangrijkste redenen: het bespaart (reis)tijd, is laagdrempelig is en verlaagt de zorgkosten. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ dat Medicinfo deze week publiceerde.

Nederlanders staan open voor digitale zorg
top view of Medicine doctor hand working with modern computer and smart phone on wooden desk as medical concept

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn. Een kwart van de Nederlanders spreekt dan ook nog twijfels uit over digitale zorg. Het zijn vooral de jongere, gezonde en hoger opgeleide consumenten die graag gebruik zouden willen maken van zorgdiensten op afstand.

Medicinfo, dat medische begeleidingsdiensten voor organisaties in de zorg levert, voerde de opiniepeiling onder 1.012 Nederlanders uit. Daarmee wilt het bedrijf in kaart te brengen wat de huidige behoeften van de Nederlandse zorgconsumenten zijn.

Behoefte van consument

‘Om het op grote schaal toe te kunnen passen, moet de behoefte van de consument centraal staan’, schrijft Medicinfo in zijn persbericht. ‘Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de reguliere zorg ook als positief.’

Twijfels en voorwaarden

Een kwart van de mensen is nog wel sceptisch over digitale zorg omdat het nog onvoldoende bekend is. ‘Deze mensen vrezen dat het contact op afstand minder persoonlijk is en geven aan bang te zijn voor miscommunicatie’, concludeert Medicinfo. ‘Ook willen zij zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit zorg leveren als in de reguliere zorg waar zij mee bekend zijn en dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens. Toch geeft bijna de helft van de Nederlanders aan open te staan voor diensten zoals een online consult met een huisarts of een telefonische afspraak met een medisch specialist.’

24/7 service, graag

Om erachter te komen wat de doelgroep kenmerkt die het meest open staat voor zorg op afstand, werd een clusteranalyse gemaakt. Hieruit blijkt dat de zogenaamde ‘Gezonde actie nemende twijfelaar’ het meest positief tegenover zorg op afstand staat. Het grootste deel van deze doelgroep is tussen de 35 en 55 jaar, hoger opgeleid en gezond. Zij hebben niet vaak een medische klacht maar als ze die hebben nemen ze snel actie, al twijfelen ze dan of ze naar een zorgverlener gaan. Wat maakt dat deze groep meer dan anderen openstaat voor zorg op afstand is dat zij de behoefte heeft om zo veel mogelijk online te regelen, 24/7 service verwacht en snel meegaat in nieuwe ontwikkelingen.

Klik hieronder voor een pdf van het volledige rapport:

Reageer op dit artikel