nieuws

Resulteert persoonlijk eetadvies via een app in een beter eetpatroon?

Voedingscommunicatie

De interesse van consumenten in online gezondheidsadvies groeit. Steeds meer bedrijven ontwikkelen daarom apps om aan de vraag te voldoen. Als echter de wetenschappelijke basis van deze webtools onduidelijk is, kan dat zorgen voor wantrouwen bij de consument. Personalized Nutrition komt ook aan bod tijdens het Voeding Nu Jaarcongres op 26 november.

Resulteert persoonlijk eetadvies via een app in een beter eetpatroon?

Een gepersonaliseerd voedingsadvies kan consumenten beter motiveren en zorgen voor verandering in gedrag mits het vertrouwen in de tools aanwezig is. Quisper is een nieuw initiatief gesubsidieerd door EIT-Food om persoonlijk advies op een kwalitatief hoger plan te tillen. Het doel is om de functionaliteit van het Quisper Server Platform (QSP) te verbeteren door dataproviders en datagebruikers met elkaar in contact te brengen en te testen via kleine focusgroepen.

Kwaliteit van de data

Belangrijk bij online voedingsadvies is de kwaliteit van data. In het project wordt de data van universiteiten over bijvoorbeeld de voedingswaarde van voedingsmiddelen eerst gevalideerd door wetenschappers van de Technische Universiteit van München. Deze gevalideerde data is dan te gebruiken door bijvoorbeeld diëtisten en ziekenhuizen.

eNutri-app

Onderdeel van dit project is de verdere ontwikkeling en integratie van de eNutri-app. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de universiteit van Reading. Een groep consumenten krijgt via de eNutri app persoonlijk eetadvies gedurende 12 weken. Het onderzoek volgt twee groepen. De controlegroep krijgt algemeen advies over gezond eten gebaseerd op de richtlijnen die gelden in Noord-Europa. De onderzoeksgroep krijgt persoonlijke advies op basis van de voedingsinname, BMI en voedselvoorkeuren.

De studie duurt 12 weken. In de eerste week vullen de deelnemers hun gegeven in, beantwoorden ze een vragenlijst, krijgen ze een tutorial over het systeem. Aan het eind van de studie in week 12 evalueren de deelnemers de app en het persoonlijk advies. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 43.8 jaar, variërend van 19 tot 76 jaar. De studie wordt binnenkort afgerond.

Personalized Nutrition op het Voeding Nu Jaarcongres

De wetenschap maakt een individuele benadering van voeding steeds toegankelijker.

Met zelftests kunnen consumenten aan de slag om hun gezondheid te meten om deze te verbeteren. Maar in hoeverre zijn deze tests al betrouwbaar inzetbaar en wat kan de zorgprofessional ermee?

Vanuit drie perspectieven wordt op personalized nutrition ingegaan:

  • Genen
  • Fenotype
  • Omgeving

Bekijk het programma

Meld u direct aan

Reageer op dit artikel