artikel

Betere voeding tijdens herstel en na ontslag uit ziekenhuis *

Voedingswetenschap

Betere voeding tijdens herstel en na ontslag uit ziekenhuis *

Het Voedingscentrum en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei hebben 27 mei een intentieverklaring getekend om hun krachten te bundelen. Het doel hiervan is om meer aandacht te krijgen voor en kennis te verwerven over het belang van gezonde voeding en dieetvoeding in de zorg bij ziekte en herstel. Beide partijen willen effectieve materialen ontwikkelen, testen en in de zorg introduceren om een gezond voedingspatroon te bevorderen. Zo krijgen patiënten niet alleen tijdens de opname goede voeding, maar weten ze ook na thuiskomst hoe gezond te eten.

Wie in het ziekenhuis belandt is zich ineens zeer bewust van zijn gezondheid en de kwetsbaarheid daarvan. Patiënten zitten met vragen, als ‘hoe kan ik gezonder leven?’. Ze staan in deze fase ook open voor informatie over hun gezondheid. Deze informatie krijgen ze in Ziekenhuis Gelderse Vallei, Voedingsziekenhuis, wanneer ze daar om vragen. Door de samenwerking met het Voedingscentrum wordt dit momentum vastgehouden en krijgen de patiënten informatie over gezond eten ook mee naar huis.

At Your Request
Het nieuwe concept voor eten en drinken in Ziekenhuis Gelderse Vallei is ‘At your request (Sodexo). Hiermee kiezen patiënten zelf wat ze eten, wanneer en met wie. Op de menukaart staan alle losse gerechten en de patiënt kan zelf zijn maaltijd samenstellen en bestellen op het moment waarop hij dat wil. Op de menukaart staat ook informatie over gezond eten. Met het bestellen van het eten wordt er (indien nodig) door de telefonisten nog vrijblijvend geadviseerd over het gezonder maken van de maaltijd. Het Voedingscentrum gaat hierbij de voorlichting aan de patiënt versterken door gerichte informatie te ontwikkelen en trainingen aan medewerkers van de Gelderse Vallei te geven over gezonde voeding.

Voorlichting
Ook zullen nieuwe methodes worden ontwikkeld om patiënten voedingsadvies op maat te geven tijdens herstel en na ontslag uit het ziekenhuis. In de centrale hal van het ziekenhuis is een Infotheek ‘Voeding en Gezondheid’ met voorlichting over goede voeding en bewegen. Hier zijn al folders en materialen van het Voedingscentrum te vinden.

Dieetreeks
De dieetreeks van het Voedingscentrum bestaat uit speciale uitgaven met voedingsadviezen voor onder andere mensen met diabetes, overgewicht of een natriumbeperkt dieet. Deze reeks zal worden uitgebreid met al bestaande uitgaven van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, onder andere voor mensen met risico op ondervoeding. Ook zullen nieuwe producten worden ontwikkeld.

Onderzoek en kennis
Wat de samenwerking uniek maakt, is dat Wageningen UR, afdeling Humane Voeding, kennis inbrengt over voeding bij bepaalde ziekten en de effecten zal onderzoeken van de verschillende communicatiemiddelen op het eetgedrag van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. Hiermee worden evidence-based materialen ontwikkeld die de gezondheid van de (herstellende) patiënt ten goede komen. De partijen hopen dat de uitkomsten van dit project andere ziekenhuizen kan inspireren soortgelijke projecten te ontwikkelen of aan te sluiten bij de projecten die voortkomen uit de samenwerking.

Kick-off
De samenwerking startte 27 mei met het ondertekenen van een intentieverklaring met drie vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Dit zijn het Voedingscentrum en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, het samenwerkingsverband van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen UR.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2013 op bladzijde 19

Reageer op dit artikel