artikel

Onderzoek: Veel kinderen met vitamine D-tekort *

Voedingswetenschap

Onderzoek: Veel kinderen met vitamine D-tekort *

Bijna één op de drie kinderen heeft te weinig vitamine D. Bij kinderen van Afrikaanse, Aziatische, Marokkaanse en Turkse afkomst gaat het zelfs om meer dan de helft van de kinderen. Kinderen met een vitamine D-tekort kijken meer televisie en spelen minder buiten dan kinderen met gezonde vitamine D-waarden. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC op basis van onderzoek in de grootschalige Generation R Studie in Rotterdam.

In het onderzoek werden ruim 4000 Rotterdamse kinderen van zes jaar oud onderzocht. Bijna 30 procent van de kinderen had een vitamine D-tekort, uitgaande van de grenswaarde van 50 nmol/L. Onder kinderen met een niet-Westerse achtergrond, bijvoorbeeld uit Kaapverdië, Marokko, Indonesië, Nederlandse Antillen, Suriname en Turkije, had maar liefst 55 procent een vitamine D-tekort. Bij ruim 6 procent van alle kinderen en bijna 20 procent van de niet-westerse kinderen ging het zelfs om een ernstig vitamine D-tekort, met concentraties onder de 25 nmol/L.

Zonlicht

Het verschil tussen de Nederlandse kinderen en kinderen met een andere etnische afkomst is groot. Dit kan liggen aan hun getinte huidskleur. Vitamine D zit in voedingsmiddelen zoals vette vis, halvarine en margarine, maar de belangrijkste bron is zonlicht. Het lichaam kan zelf vitamine D aanmaken wanneer de huid voldoende blootgesteld wordt aan zonlicht, maar een getinte of donkere huid maakt minder snel vitamine D aan.

Dat zonlicht een belangrijke bron is, bleek ook uit de verschillen tussen de seizoenen: kinderen die in de winter waren onderzocht hadden veel vaker een vitamine D-tekort (51,3%) dan degenen die in de zomer waren onderzocht (10,3%). Ook leefstijlfactoren waren belangrijk. Kinderen met voldoende vitamine D keken minder vaak televisie, speelden meer buiten, aten gezonder, en fietsten vaker naar school dan kinderen met een vitamine D-tekort.

Vitamine D-tekort voorkomen

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad om aan kinderen tot vier jaar dagelijks tien microgram extra vitamine D te geven en dit ook na vier jaar te blijven doen bij kinderen met een donkere huid of bij onvoldoende blootstelling aan zonlicht. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat dit advies nodig is.

Door kinderen meer naar buiten te laten gaan en indien nodig vitamine D supplementen te geven, verkleinen ouders het risico op vitamine D-tekort bij hun kinderen en mogelijke gezondheidsklachten op latere leeftijd. Vitamine D is onder andere belangrijk voor een goede botopbouw. Vervolgstudies in de Generation R Studie zullen uitwijzen of de vitamine D-waarden van de kinderen inderdaad samenhangen met botgezondheid en met andere gezondheidsaspecten.

Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de Generation R Studie, een grootschalige bevolkingsstudie naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. De kinderen worden vanaf de vroege zwangerschap tot hun jongvolwassenheid gevolgd.

Voortman T, van den Hooven EH, Heijboer AC, Hofman A, Jaddoe VW, Franco OH. Vitamin D deficiency in school-age children is associated with sociodemographic and lifestyle factors. J Nutr. 2015;145:791-8

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 5/6 van mei/juni 2015 op bladzijde 28

Reageer op dit artikel