artikel

Omega-3 vetzuren verbeteren aandacht bij kinderen met ADHD *

Voedingswetenschap

Omega-3 vetzuren verbeteren aandacht bij kinderen met ADHD *

Jongens met ADHD die vier maanden lang margarine met extra omega-3 vetzuren gebruiken, kunnen hun aandacht beter vasthouden. Onderzoekers van het UMC Utrecht laten in Neuropsychopharmacology zien dat omega-3 vetzuren een toevoeging kunnen zijn in de behandeling van ADHD.

Omega-3 vetzuren zijn belangrijke bouwstenen voor hersencellen, waar zij voornamelijk een rol lijken te spelen in kwaliteit van signaaloverdracht. Met name docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA) zijn ruimschoots aanwezig in de hersenen. Kinderen met ADHD hebben mogelijk een tekort aan omega-3 vetzuren, maar onderzoek naar het effect van suppletie met omega-3 op de symptomen van ADHD liet tot nu toe wisselende resultaten zien.

Margarine met omega-3
Onderzoekers van het UMC Utrecht vergeleken een groep van 40 jongens met ADHD tussen de 8 en 14 jaar met een controlegroep van 39 jongens zonder ADHD. Alle kinderen gebruikten dagelijks een kuipje margarine: de helft van jongens kreeg kuipjes met gewone margarine, de andere helft kreeg margarine met een hoge dosis van de omega-3 vetzuren EPA en DHA. Noch de onderzoekers, noch de kinderen en hun ouders wisten of hun kuipjes de omega-3 vetzuren bevatten. Voor en na het onderzoek werd de aanwezigheid en ernst van ADHD-symptomen beoordeeld door middel van vragenlijsten. Ook namen alle kinderen deel aan een functionele MRI-scan voor en na het onderzoek, waarbij hersenactivatie tijdens cognitieve controle werd gemeten.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met ADHD die margarine met extra omega-3 vetzuren kregen volgens hun ouders na vier maanden minder aandachts­problemen hadden. Opmerkelijk is dat dit verschil voor de kinderen met ADHD bovenop het effect van hun dagelijkse medicatie kwam. De kinderen die margarine met extra omega-3 vetzuren kregen, hadden ook een hogere concentratie van de vetzuren in hun speeksel. Er was na vier maanden geen verschil in opstandig of agressief gedrag. Ook was er geen verschil in hersenactiviteit tussen de kinderen die wel of geen omega-3 vetzuren hadden gekregen.

Geen bijwerkingen
Hoewel deze resultaten bevestigen wat al langer werd vermoed, zijn de onderzoekers voorzichtig. Hoe de vetzuren precies effect hebben op de hersensystemen die aandacht regelen is nog onduidelijk. Daarnaast is het effect klein, waardoor de klinische relevantie moeilijk te duiden is: behandeling met medicatie heeft nog steeds een veel groter effect. Omega-3 vetzuren zullen medicatie daarom niet snel vervangen, maar kunnen een interessante toevoeging zijn in de behandeling van ADHD, met name omdat suppletie met omega-3 vetzuren nagenoeg geen bijwerkingen kent.

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Ongeveer 4% van de jongeren in Nederland heeft een diagnose ADHD. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Unilever.

Bos DJ et al. Reduced Symptoms of Inattention after Dietary Omega-3 Fatty Acid Supplementation in Boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Neuropsychopharmacology. 2015.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 7/8 van juli/augustus 2015 op bladzijde 28

Reageer op dit artikel