artikel

Effectief behandelprogramma voor jonge kinderen met obesitas *

Voedingswetenschap

Effectief behandelprogramma voor jonge kinderen met obesitas *

Jonge kinderen met obesitas kunnen effectief worden behandeld met een multidisciplinair behandelprogramma met digitale leermodule. Deze behandeling is ontwikkeld door Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) en is onderzocht in samenwerking met Wageningen Universiteit. Er zijn positieve effecten te zien voor de gezondheid van de kinderen op korte en lange termijn.

Zo’n twee tot drie procent van de Nederlandse kinderen heeft obesitas. Obesitas heeft grote gevolgen op de korte maar ook op de lange termijn. Deze kinderen hebben onder andere een verhoogd risico op metabool syndroom en een verminderde kwaliteit van leven. Op jonge leeftijd ingrijpen bij obesitas lijkt een succesvol ingrediënt. Echter, studies naar behandelprogramma’s voor jonge kinderen zijn er bijna niet, en de studies die er zijn, zijn verschillend in opzet en laten wisselende effecten zien. In 2009 is het multidisciplinaire gezinsgerichte behandelprogramma AanTafel! ontwikkeld. Dit behandelprogramma duurt 1 jaar, is gericht op de ouders van jonge kinderen met obesitas, bestaat uit 15 bijeenkomsten en een digitale leermodule op internet. AanTafel! is gericht op het verbeteren van het eet- en beweeggedrag van de gezinnen en de opvoedstijl van de ouders.

Onderzoek en resultaten
Het effect van AanTafel! werd onderzocht op de mate van overgewicht, de aanwezige componenten van metabool syndroom (als maat voor het risico op hart- en vaatziekten en diabetes mellitus) en de kwaliteit van leven. Veertig kinderen met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar werden behandeld. De metingen werden verricht bij de start en aan het einde van het behandelprogramma. Daarnaast werden de lange termijn resultaten (drie jaar na start van het behandelprogramma) bij de eerste 23 kinderen onderzocht die AanTafel! hebben afgerond. Tachtig procent van de kinderen maakte het behandelprogramma helemaal af. Bij deze kinderen werd een klinisch relevante afname van de mate van overgewicht gemeten (afname BMI z-score 0,45). Daarnaast werd een afname gezien van de componenten van het metabool syndroom, wat laat zien het risico op hart- en vaatziekten en diabetes mellitus is afgenomen. De kwaliteit van leven van deze kinderen is lager dan van gezonde kinderen en laat een niet-significante stijging zien vanaf de start tot het einde van het behandelprogramma. Het eetpatroon van de kinderen verbeterde, de consumptie van suikerhoudende dranken daalde, de kinderen gingen ontbijten en de hoeveelheid ingenomen calorieën nam af. Op de lange termijn bleek de verbetering in de mate van overgewicht te worden vastgehouden.

Dit onderzoek laat zien dat obesitas bij jonge kinderen effectief kan worden behandeld op korte en lange termijn met het gezinsgerichte multidisciplinaire behandelprogramma AanTafel! met aanvullend een digitale leermodule.

Dit artikel verscheen in Voeding Nu nummer 11 van november 2015 op bladzijde 28

Reageer op dit artikel