artikel

Het stimuleren van het (langer) geven van borstvoeding

Voedingswetenschap

Het stimuleren van het (langer) geven van borstvoeding

Borstvoeding heeft bewezen voordelen voor de gezondheid van kind en moeder ten opzichte van kunstvoeding. Hoewel de meeste moeders daarom starten met het geven van borstvoeding, stopt ook een groot deel voordat hun kind zes maanden is.

In een recente literatuurstudie bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opnieuw dat borstvoeding geven gezond is voor kind en moeder. Het meest duidelijke effect is te zien op de gezondheid van de baby op de korte termijn, zoals bescherming tegen infectieziekten. Maar er zijn ook gunstige effecten lang na periode waarin de baby borstvoeding heeft gehad, zoals bescherming tegen overgewicht. De gezondheid van de moeder heeft op de langere termijn profijt van borstvoeding. Vrouwen die geruime tijd borstvoeding geven, hebben waarschijnlijk minder kans op het krijgen van reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk en diabetes type 2.

Streefdoel 6 maanden

In 2015 startte 80 procent van de moeders met het geven van borstvoeding na de geboorte. Na zes maanden was dit gezakt naar 39 procent. De grootste daling vond plaats in de eerste twee weken. Moeders dachten bijvoorbeeld dat ze te weinig melk produceerden en stopten daarom. Of ze vonden het pijnlijk. Vanwege de voordelen adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeders om hun kind het eerste half jaar volledig te voeden met borstvoeding en om door te gaan totdat het kind twee jaar of ouder is. Omdat een minderheid van de moeders in Nederland volledige borstvoeding geeft tot de leeftijd van zes maanden, ligt de focus in de voorlichting op het zo lang mogelijk doorgaan met als streefdoel zes maanden. Het Voedingscentrum wil zich samen met het Platform Borstvoeding en via de Landelijke Borstvoedingsraad richten op de periode waarin veel vrouwen stoppen met borstvoeding. Zij willen vrouwen die gekozen hebben om borstvoeding te geven ondersteunen, zodat zij zo lang borstvoeding geven als zij van plan waren. 

Samenwerkingen

Zorg voor borstvoeding is van belang omdat het geven van borstvoeding gunstig is voor de gezondheid van moeder en kind, bijdraagt aan een verkleining van sociaal- economische gezondheidsverschillen, besparing levert in de kosten voor de gezondheidszorg en onderdeel is van een gezonde leefstijl. Het ‘Charter voor borstvoeding’ is een gezamenlijk initiatief van het Platform Borstvoeding (www.chartervoorborstvoeding. nl). Hierin spreekt een groot aantal organisaties zich uit dat zij streven naar een samenleving waarin het geven van borstvoeding gewoon is, ouders weloverwogen keuzes kunnen maken over de voeding van hun baby, iedereen bekend is met het belang van borstvoeding en vrouwen in staat zijn hun kinderen borstvoeding te geven zolang zij willen. Daarnaast heeft het Voedingscentrum samen met de andere organisaties die verenigd zijn in het Platform Borstvoeding een pledge ingediend voor het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’ om vrouwen die gekozen hebben om borstvoeding te geven te ondersteunen (www. allesisgezondheid.nl/pledge/nationaal-platform- borstvoeding). Concreet doel is om te bereiken dat in 2020 20 procent minder vrouwen binnen 1 maand stoppen met het geven van borstvoeding.

Reageer op dit artikel