nieuws

Gezondheidsvaardigheden van belang bij chronische ziekte

Voedingswetenschap

Gezondheidsvaardigheden van belang bij chronische ziekte

Gezondheidsvaardigheden bij mensen met een chronische ziekte zijn belangrijk voor succesvol zelfmanagement. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

NIVEL, Nederland instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, voerde een onderzoek uit onder 1341 leden van het NIVEL-panel Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG). De leden, met name ouderen, mensen met een lagere opleiding en chronisch zieken met meerdere ziekten en lichamelijke beperkingen, geven aan moeite te hebben met het lezen van de bijsluiters en folders door te kleine letters of moeilijke woorden. Verder geven zij aan het lastig te vinden om de juiste informatie te vinden en deze te beoordelen op betrouwbaarheid.

 

Oplossing

Wanneer mensen met een chronische ziekte meer vaardigheden beschikken om gezondheidsinformatie te krijgen, begrijpen en toe te passen, zullen zij beter in staat zijn om beter met hun ziekte en behandeling om te kunnen gaan, zo concludeert het onderzoek. Ondanks dat het niveau van deze vaardigheden in Nederland erg hoog is, heeft een aanzienlijk deel van hen er moeite mee.

 

NIVEL-onderzoeker Monique Heijmans concludeert dat het van belang is dat zorgprofessionals rekening houden met de in het onderzoek gevonden resultaten. Hulpverleners zouden bij patiënten kunnen toetsen of de informatie wordt begrepen, eenvoudiger uitleg kunnen geven of een langere consulttijd kunnen uittrekken.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

RIVM aanbod voedingsinterventies voor ouderen is gering

Reageer op dit artikel