nieuws

Sterfte door hartinfarcten kan nog verder omlaag

Voedingswetenschap

Sterfte door hartinfarcten kan nog verder omlaag

‘Betere registratie, het uniform en gestandaardiseerd bijhouden van individuele patiënt gegevens, van de behandeling en van de uitkomst van die behandeling kan de sterftecijfers door hartfalen nog verder doen afnemen.’

Dit bracht Dr. Jaap W. Deckers naar voren tijdens zijn openbare lezing voor zijn benoeming tot hoogleraar cardiologie. Deckers is werkzaam bij het Thorax Centrum van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

 

Verlagen sterftecijfers

De Nederlandse Vereniging van Cardiologie gaat om de sterftecijfers door hartinfarcten te verlagen een landelijk registratiesysteem introduceren. Daarbij worden behandeling en ziekte uitkomsten van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten met een hartinfarct in detail vastgesteld.

 

Daling voortzetten

‘Een unieke prestatie’, vindt Deckers, dat de sterfte van patiënten met hart- en vaatzieken de afgelopen 40 jaar met bijna 50 procent is gedaald. ‘Nu de sterfte al zo laag is, wordt het moeilijker om de daling te kunnen voortzetten.’

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Hartstichting investeert 19,5 miljoen euro in onderzoek

Reageer op dit artikel