nieuws

Gezondheidsrisico verhoogd bij zwangere vrouwen met obesitas

Voedingswetenschap

Gezondheidsrisico verhoogd bij zwangere vrouwen met obesitas

Zwangere vrouwen met overgewicht hebben tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op gezondheidsrisico’s, dat geldt zowel voor  hen zelf als voor de baby, vergeleken met vrouwen die een normaal gewicht hebben.

Deze associatie leggen onderzoekers van de School of Nursing, de University of Gothenberg en de City University London in een systematisch review die is gepubliceerd in het tijdschrift Obesity Reviews.

 

Systematisch review

De onderzoekers analyseerden 22 systematisch reviews, waarin 573 onderzoeken werden betrokken, die de effecten lichaamsgewicht en gezondheid bij zwangere vrouwen belichten. De onderzoekers maakten een overzicht van de risico’s die samenhangen met overgewicht van moeders. Ze keken zowel naar fysieke als geestelijke gezondheid.

 

Gezondheidsrisico’s

Uit het onderzoek blijkt dat zwangere vrouwen met obesitas (BMI van 30 of hoger) een groter risico hebben op gezondheidsrisico’s tijdens de zwangerschap, bij de geboorte van hun kind en na de geboorte van het kind. De risico’s zijn zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, depressie, keizersnee en wondinfectie. Zwangere vrouwen met een BMI tussen de 18,5 en 24,9 ervaren deze risico’s niet.  

 

Baby’s

Ook signaleren de onderzoekers dat obesitas tijdens de zwangerschap gekoppeld is aan risico’s voor de baby. Ze zien een groter risico op vroeggeboorte, te grote baby’s, foetale afwijkingen, aangeboren afwijkingen en foetale sterfte. Bovendien is er bij overgewicht minder melk beschikbaar in de borst van de moeder en is er een grotere kans dat de borstvoeding eerder stopt dan bij vrouwen met een gezond gewicht.

 

Langere ligtijd, hogere kosten

Volgens één van de onderzoekers, Micheal Turner, leiden de complicaties door obesitas die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan, mogelijk tot een langere duur in het ziekenhuis en de daarbij horende kosten. Het is volgens hem nodig dat er meer voorlichting komt voor vrouwen met overgewicht die zwanger willen worden. Op die manier kunnen de risico’s voor moeder en baby worden verminderd.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Lager risico kinderobesitas door lichaamsbeweging tijdens zwangerschap

Kennisinstituut Bier lanceert voorlichtingsmateriaal over zwangerschap en alcohol

Reageer op dit artikel