nieuws

‘Ziektepreventie in Nederland scoort goed’

Voedingswetenschap

‘Ziektepreventie in Nederland scoort goed’

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland op het terrein van ziektepreventie bovengemiddeld scoort. Zo is door screening in Nederland de borstkankersterfte in de afgelopen 25 jaar met ruim 30% gedaald en de baarmoederhalskankersterfte met 50%.

Dit blijkt uit onderzoek dat Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 16 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia. 

 

Preventieve maatregelen

Ook is de afgelopen 25 jaar in Nederland de baarmoederhalskankersterfte met 50% gedaald. Met de hielprik bij baby’s worden er jaarlijks gemiddeld bij ongeveer 180 pasgeborenen zeldzame ernstige aandoedingen opgespoord. Zij kunnen dan tijdig worden behandeld.

 

Gezondheidswinst

Door bovengenoemde preventieve maatregelen, zoals Rijksvaccinatieprogramma en bevolkingsonderzoeken, worden ernstige ziekten sneller opgespoord en worden kwetsbare groepen beschermd. Zo blijkt uit het onderzoek dat ziektepreventie veel gezondheidswinst kan opleveren. Nederland scoort bovengemiddeld op de onderdelen het voorkomen van ziekte, het beschermen en bevorderen van de gezondheid, het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen van ziekten en het voorkomen van gezondheidsschade.

 

Aanbeveling

Het rapport beveelt aan om te kijken of de besluitvorming over toepassing van nieuwe bevolkingsonderzoeken of vaccinaties, waaraan veel mensen deelnemen, sneller zou kunnen. Volgens het onderzoek gebeurt dit nu zorgvuldig gebeuren, maar duurt het te lang.

 

Publieke gezondheid

Het Rijk zal, ondersteund door de conclusies van het rapport, zich blijven inzetten op ziektepreventie als belangrijk onderdeel van de publieke gezondheid. Het doel daarvan is om gezondheid van mensen te beschermen en ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Lees verder op Voeding Nu online:

Gezondheidsraad: 14 ziekten toevoegen aan neonatale screeningsprogramma

Reageer op dit artikel