nieuws

Jojo-effect verklaard vanuit vetcellen

Voedingswetenschap

Jojo-effect verklaard vanuit vetcellen

Vetcellen staan hun vet niet graag af, zeker niet na sterk afvallen. Dat was al bekend als de ‘spaarstand’. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en Hasselt vermoedden dat dit fenomeen wordt veroorzaakt doordat vetcellen na sterk afvallen stress ondervinden. Om deze zo snel mogelijk kwijt te raken, zouden ze vet gaan stapelen. Een nieuw onderzoek van de Universiteit Maastricht bevestigt het eerdere vermoeden.

Aan het onderzoek naar stress in vetcellen hebben 18 gezonde proefpersonen meegewerkt. Zij werden ingedeeld in twee groepen en volgden 8 weken een dieet. De eerste groep bestond uit mensen die na afvallen op gewicht bleven; de tweede uit mensen die na afvallen weer in gewicht toenamen. Degenen die na het dieet weer stegen in gewicht, verloren eerst 14,3% van hun lichaamsgewicht en kwamen in de tien maanden erna weer 8,2% aan. Degenen die op gewicht bleven verloren 14,4% en kwamen slechts 0,9% aan. De onderzoekers keken in het vetweefsel naar markers (eiwitten) voor celstress. Gebleken is dat de stress in de vetcellen tijdens het afvallen duidelijk meer toenam in de groep mensen die later weer sterker aankwam in gewicht, dan bij de deelnemers die op gewicht bleven. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen week verschenen in het British Journal of Nutrition.

Celskelet

In een tweede studie van wetenschappers uit Maastricht, Kopenhagen en Lausanne, die samenwerken in het zogeheten Diogenes-consortium, zijn in totaal 496 proefpersonen met overgewicht en obesitas onderzocht. Zij hebben 8 weken lang een calorie-arm dieet gevolgd en zijn 6 maanden later nogmaals gescreend. Bij dit onderzoek is aangetoond dat variatie in componenten van het externe celskelet van invloed is op de kans om na afvallen weer aan te komen. Die componenten zijn bovendien verschillend voor mannen en vrouwen. De resultaten zijn afgelopen jaar verschenen in Genes en Nutrition.

Beide onderzoeken bevestigen het vermoeden dat bij een deel van de mensen, de stress in de vetcellen, opgebouwd tijdens afvallen, mede de kans bepaalt om opnieuw aan te komen. Volgens de onderzoekers helpt de vetcelstress het hardnekkige jojo-effect te verklaren.

Bronnen:
Variation in extracellular matrix genes is associated with weight regain after weight loss in a sex-specific manner, Nadia J. T. Roumans, Roel G. Vink, Marij Gielen, Maurice P. Zeegers, Claus Holst, Ping Wang, Arne Astrup, Wim H. Saris, Armand Valsesia, Jörg Hager, Marleen A. van Baak, Edwin C. M. Mariman, 2015.

Weight loss-induced stress in subcutaneous adipose tissue is related to weight regain, Nadia J. T. Roumans, Stefan G. Camps, Johan Renes, Freek G. Bouwman, Klaas R. Westerterp, Edwin C. M. Mariman, 2016

 

Reageer op dit artikel