nieuws

Eten van vis kan helpen tegen dementie

Voedingswetenschap

Eten van vis kan helpen tegen dementie

Het eten van minstens één portie vis per week kan zorgen voor een lager risico op de ziekte van Alzheimer en dementie-gerelateerde aandoeningen. Dat komt naar voren in een internationaal onderzoek van het Rush University Medical Center in Chicago, dat deze week werd gepubliceerd in het Journal of American Medical Association (JAMA).

In de studie werden ouderen uit Chicago en omgeving sinds 1997 gevolgd. De onderzoekers brachten eetgewoonten en andere leefstijlfactoren in kaart. De hersenen van 286 ouderen werden na hun overlijden onderzocht op dementie en de ziekte van Alzheimer.

Supplementen

Uit eerdere epidemiologische studies kwamen al aanwijzingen naar voren dat het eten van vis gerelateerd is aan verminderde cognitieve achteruitgang en een verlaagd risico op dementie. Ook zijn er studies gedaan naar het effect van voedingssupplementen met visolie, maar het effect van visoliesupplementen op een beter behoud van cognitief functioneren is vooralsnog niet overtuigend aangetoond.

Markers van dementie

‘Dit is de eerste studie waarin we daadwerkelijk de hersenen van proefpersonen hebben kunnen onderzoeken op aanwezigheid van markers van dementie en ziekte van Alzheimer’, zegt de Wageningse onderzoeker Ondine van de Rest die meewerkte aan de studie. ‘Dat geeft een objectieve kijk op de associatie met visconsumptie.’

Een keer vis per week

Bij ouderen die minstens één maal per week vis aten, troffen de onderzoekers minder markers van dementie en de ziekte van Alzheimer aan dan bij de ouderen die minder dan één maal per week vis consumeerden. De onderzoekers vonden het opvallend dat deze associatie alleen aanwezig was bij de dragers van het zogeheten APOE-ε4 gen dat juist leidt tot een groter risico op het ontwikkelen van Alzheimer en dementie. Bij andere studies is deze associatie echter niet consistent aangetoond. Daarom is het volgens de onderzoekers nog te vroeg om vast te stellen dat het eten van vis werkelijk een gunstig effect heeft voor mensen met deze genetische aanleg voor dementie.

Zware metalen

Het is bekend dat je met het eten van meer vis ook hogere concentraties zware metalen, zoals kwik, kunt binnenkrijgen. Een langdurig te hoge inname van zware metalen kan schade toebrengen aan de nieren, de lever, de hersenen en het zenuwstelsel. Inderdaad bleek ook in deze studie dat hoe meer vis de deelnemers aten, hoe hoger de concentraties kwik die in de hersenen werden gevonden. Echter, deze hogere concentraties lieten geen relatie zien met meer markers van dementie; een verhoogde inname van kwik had geen nadelige invloed op de hersenen. Over het algemeen wegen de gunstige gezondheidseffecten van het eten van vis op tegen de mogelijk nadelige effecten.

Richtlijnen goede voeding

In de nieuwe Richtlijnen goede voeding wordt geadviseerd 1 portie vis per week te nemen, het liefst vette vis. Deze richtlijn is met name gebaseerd op het gunstige effect van vis op hart- en vaatziekten.

Bron:
Association of Seafood Consumption, Brain Mercury Level, and APOE ε4 Status With Brain Neuropathology in Older Adults. Martha Clare Morris, John Brockman, Julie A. Schneider, Yamin Wang, David A. Bennett, Christy C. Tangney, Ondine van de Rest. Journal of American Medical Association 2 February 2016.

Reageer op dit artikel