nieuws

‘Te lang zitten verhoogt risico op diabetes type 2 en metabool syndroom’

Voedingswetenschap

‘Te lang zitten verhoogt risico op diabetes type 2 en metabool syndroom’

Door minder te zitten zou je een positieve invloed op je gezondheid kunnen uitoefenen, in het bijzonder op het voorkomen van diabetes type 2 en het metabool syndroom. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar associaties tussen het zitgedrag en het glucosemetabolisme en metabool syndroom.

Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens van een cohortstudie naar diabetes type 2 onder de Zuid-Limburgse bevolking, de zogeheten Maastricht Studie. Het ging om 2497 personen van gemiddeld 60 jaar, waarvan ongeveer de helft man was (52%).

 

De onderzoeksgroep droeg acht opeenvolgende dagen, 24 uur lang, een bewegingssensor op het bovenbeen. Met de sensor werd de tijd dat zij zaten gemeten, evenals onderbrekingen van het zitten, lange zitperiodes (meer dan 30 minuten) en de gemiddelde tijd dat zij zaten. Een glucose-intolerantietest werd afgenomen om de diabetestoestand te bepalen.

Verhoogd risico per uur extra zitten

Van de 2497 proefpersonen hadden 1395 personen (55,9%) een normale glucosewaaarde, 714 personen (28,6%) diabetes type 2 en 388 personen (15,5%) een verminderd glucose metabolisme. Personen met diabetes type 2 brachten de dag gemiddeld 26 minuten langer zittend door dan gezonde personen. Per uur extra zitten, werd een verhoogd risico op diabetes van 22 procent en op het ontwikkelen van het metabool syndroom met 39 procent gevonden.

‘Zitten’ verminderen

Het zitgedrag zou belangrijk kunnen zijn voor het ontwikkelen en vóórkomen van diabetes type 2, aldus het onderzoek. Daarom zouden diabetespreventieprogramma’s moeten inspelen op het verminderen van zitten. Vervolgonderzoek onder mensen met diabetes type 2 is nodig om de gevonden resultaten te kunnen bevestigen.

Reageer op dit artikel