nieuws

Chemotherapie resistentie door consumptie van vette vis en visolie

Voedingswetenschap

Chemotherapie resistentie door consumptie van vette vis en visolie

Chemotherapie in combinatie met de consumptie van visolie of vette vis kan het 16:4(n-3) bloedplasma gehalte verhogen met als gevolg chemotherapieresistentie.

Geadviseerd wordt om vette vis of visolie 24 uur voor en na de chemobehandeling te vermijden. Dat stelt Julia Houthuijzen in haar proefschrift ‘Vetzuren verminderen de werking van chemotherapie’ waar zij 12 april op promoveerde aan de universiteit van Utrecht.

Via vragenlijsten  aan 118 kankerpatiënten werd de inname van bepaalde visvetzuren bepaald. Daarnaast werd ook het 16:4(n-3) plasmagehalte bepaald na inname van 3 soorten visolie of 4 verschillende vissoorten. Een experiment met muizen is uitgevoerd voor het bepalen van de chemotherapie resistentie.

PIFA’s

PIFA’s zijn stoffen die zich bevinden in visolie. Het lichaam kan deze stoffen ook zelf maken uit visolie. In respons op platinumhoudende chemotherapie worden de stoffen in het lichaam aangemaakt door mesenchymale stamcellen.

Ongevoeligheid en resistentie

Houthuijzen ontdekte dat macrofagen (witte bloedcellen die schadelijke stoffen en bacterien vangen) door PIFA’s (platinum-induced fatty acids, 12-S-HHT en 16:4(n-3)in de milt bij muizen worden geactiveerd en vervolgens de stof lysophosphatidylcholines (LPCs) uitscheiden. Deze stof zorgt ervoor dat schade aan DNA in de tumor, veroorzaakt door de chemotherapie, sneller hersteltd. Een hoog gehalte aan PIFA’s in het bloed leidde tot ongevoeligheid van de therapie met als gevolg resistentie.

Bij gezonde vrijwilligers zou het het plasmagehalte van 16:4(n-3) stijgen tot een bepaald niveau, na het gebruik van vette vis of supplementen met visolie. Op dit niveau zou de chemotherapie minder werkzaam kunnen zijn.

Irinotecan en platina chemotherapie

In combinatie met proefdieronderzoek is er nog onzekerheid omtrent het onderzoek, maar De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) raadt patiënten uit voorzorg af om bij irinotecan en platina bevattende chemotherapie (Cisplatin en Oxaliplatin) vette vis en visolie te consumeren.

24 uur voor en 24 uur na chemotherapie

Het gebruik is af te raden gedurende een korte periode, zowel 24 uur voor als na de chemotherapie.

Vette vissoorten

Vette vissoorten zijn haring, zalm,  sardientjes, ansjovis, bokking en  makreel. De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) geeft aan dat magere vissoorten wel mogen worden gegeten. Op de website van het voedingscentrum staat een overzicht van de vissoorten.

Reageer op dit artikel