nieuws

Overgewicht, alcohol en bewerkt vlees verhogen het risico op maagkanker

Voedingswetenschap

Overgewicht, alcohol en bewerkt vlees verhogen het risico op maagkanker

Er is sterk bewijs dat overgewicht, bewerkt vlees en alcohol het risico op het ontwikkelen van maagkanker verhogen. Ook van een lage fruitinname en van gegrild of gebarbecued vlees en vis wordt gedacht dat ze het risico op het krijgen van maagkanker verhogen. Het bewijs hiervoor is minder sterk.

Deze bevindingen blijken uit het nieuwe internationale onderzoek naar voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en het risico op maagkanker door het International World Cancer Research Fund. De conclusies werden vorige week bekend gemaakt en staan gepubliceerd in het rapport Diet, nutrition, physical activityand stomach cancer.

Maagkanker staat op de 5e plaats als meest voorkomende soort kanker en op de 3e plaats als meest voorkomende doodsoorzaak door kanker. In Nederland bedraagt de incidentie van maagkanker per jaar circa 1500 mensen. Mannen hebben twee keer zoveel kans op het ontwikkelen van maagkanker vergeleken met vrouwen.

De prognose is slecht omdat klachten pas in een later stadium optreden. Vijf jaar na het vaststellen van de diagnose overleeft slechts 20 procent.

 

Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van maagkanker zijn roken (1,5-2,5 meer kans), infectie met de bacterie Helicobacter pylori (voornamelijk in niet-westerse landen), blootstelling aan chemische stoffen (houtverwerking, rubber en mijnbouwproductie) en erfelijkheid (3-5%).

Echter neemt de incidentie van maagkanker wereldwijd af door minder infecties met de bacterie Helicobacter pylori en door het koelen van levensmiddelen in plaats van zout toe te voegen. Het onderzoek laat nieuwe risicofactoren zien voor het ontwikkelen van maagkanker.

 

Totaal zijn 89 internationale studies geanalyseerd met 17,5 miljoen mensen waarvan 77,000 mensen met maagkanker.

 

Overgewicht

Van overgewicht was al bekend dat het een risicofactor is voor de ontwikkeling van alvleesklierkanker, baarmoederkanker, borstkanker (bij vrouwen na de menopauze), darmkanker, eierstokkanker, galblaaskanker, leverkanker, nierkanker, prostaatkanker (gevorderd) en slokdarmkanker. Uit het nieuwe onderzoek komt naar voren dat overgewicht ook een risicofactor is voor een verhoogde kans op cardia maagkanker (kanker in de rest van de maag ten opzichte van het bovenste gedeelte).

 

Overgewicht zou het risico op brandend maagzuur verhogen. Het brandend maagzuur vloeit terug naar de slokdarm waarbij cellen kunnen worden beschadigd. Daarnaast bevorderen vetcellen ongeremde celgroei.

 

3 of meer glazen alcohol

Ook alcohol speel een rol bij de ontwikkeling van maagkanker. Het drinken van 3 of meer glazen alcohol (meer dan 45 gram) per dag zou het risico op maagkanker verhogen. Van alcohol wordt gedacht dat het mogelijk de cellen in de maag beschadigt. Ook kan alcohol worden omgezet in acetaldehyde, een kankerverwekkende stof. Vooral mannen en rokers hebben een verhoogd risico.

 

Zout, bewerkt en gegrild

Verder zouden gezouten voedingsmiddelen schadelijk zijn omdat ze het risico op maagkanker verhogen doordat ze de maagwand kunnen beschadigen, wat tot maagkanker kan leiden. Dit geldt eveneens voor bewerkt vlees, dat meestal veel zout bevat. Het gaat voornamelijk om non-cardia maagkanker (kanker in de rest van de maag ten opzichte van het bovenste gedeelte).

Bewerkt vlees bevat daarnaast mogelijk kankerverwekkende stoffen, die tijdens het conserveren kunnen ontstaan. Ook gegrilde vis of vlees verhogen het risico op maagkanker.

Lage fruitinname

In het algemeen wordt een lage fruitinname in verband gebracht met een verhoogd risico op maagkanker. Citrusfruit zou het risico op het krijgen van cardia maagkanker (bovenste deel van de maag) mogelijk doen verlagen.

Maagkanker voorkomen

Het behoud van een gezond gewicht en het schrappen van alcohol en bewerkt vlees, zou ervoor kunnen zorgen dat jaarlijks 17 procent van de nieuwe gevallen met maagkanker kan worden voorkomen, schatten wetenschappers.

Reageer op dit artikel