nieuws

Eigen moedermelk het beste voor premature baby’s

Voedingswetenschap

Eigen moedermelk het beste voor premature baby’s

Kinderen met een zeer laag geboortegewicht die worden gevoed met melk van hun eigen moeder hebben een veel kleinere kans op ernstige infecties als sepsis of meningitis, de gevaarlijke darmziekte NEC of overlijden, dan de kinderen die kunstvoeding krijgen. Ook blijkt dat gepasteuriseerde donormelk niet beter is dan kunstvoeding voor premature baby’s in de eerste 10 dagen van hun leven.

Een en ander komt naar voren in een onderzoek van het VUmc en AMC in Amsterdam dat is gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics.  De onderzoekers presenteren de onderresultaten vandaag op een groot congres voor kindergeneeskundigen in Baltimore (USA).

Extreem laag gewicht

Ongeveer tien procent van de baby’s wordt te vroeg geboren (voor 37 weken) en ongeveer vijftien procent hiervan weegt minder dan 1500 gram. Er is dan sprake van een extreem laag geboortegewicht. Bij deze premature baby’s speelt vaker bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, de darmziekte NEC en overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat de eerste tien dagen eigen moedermelk het allerbeste is. De moeders van deze premature baby’s kunnen echter vaak niet direct na de geboorte genoeg moedermelk produceren, waardoor zij zijn aangewezen op donormelk of kunstmelk.

Donormelk of kunstvoeding?

Onderzoeker Hans van Goudoever (AMC/VUmc) en zijn groep onderzochten premature baby’s die naast hun eigen moedermelk of donormelk of kunstvoeding kregen. De vraag was of prematuren een verschillend risico op ernstige infecties, NEC of overlijden hebben als zij donormelk of kunstvoeding krijgen? De onderzoekers vonden dat beide groepen een even grote kans hebben op deze aandoeningen. Dit gold voor 44.7 procent van de groep met kunstvoeding en 42.1 procent van de groep met donormelk. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat de onderzoeksperiode kort was. Ook merken zij op dat de donormelk onder andere wordt gepasteuriseerd en ingevroren voor gebruik later. Hierdoor neemt de kwaliteit van de donormelk af.

Kwetsbare kinderen

‘We zagen geen verschillen in het risico op dodelijke infecties, NEC of overlijden in de eerste tien dagen tussen de prematuren die donormelk of kunstmelk kregen’, Van Goudoever:  ‘We kunnen zeker stellen dat eigen onbewerkte moedermelk het beste is voor deze te vroeg geboren baby’s. Waarschijnlijk heeft langer gebruik van donormelk wel voordelen, niet alleen op infecties maar ook op IQ. Daarom blijven we ook donormelk uit de Nederlandse Moedermelkbank beschikbaar stellen voor deze zeer kwetsbare groep kinderen.’

Reageer op dit artikel