nieuws

Veel aanknopingspunten om voedingsaanbod ziekenhuis te verbeteren

Voedingswetenschap

Veel aanknopingspunten om voedingsaanbod ziekenhuis te verbeteren

In ziekenhuizen is tegenwoordig veel aandacht voor een goed en gezond voedingsaanbod. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stuurgroep Ondervoeding uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. Er werd een inventarisatie gemaakt van de verschillende voedingsconcepten in de Nederlandse ziekenhuizen. De Stuurgroep ziet wel aanknopingspunten om het voedingsaanbod in ziekenhuizen te verbeteren.

Het onderzoek vloeit voort uit de motie van de Tweede Kamerleden Dik-Faber (ChristenUnie) en Bouwmeester (PvdA). In een brief die de VWS-minister Edith Schippers gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, geeft ze de belangrijkste bevindingen van de Stuurgroep weer.

Conclusies

Uit de grote belangstelling vanuit ziekenhuizen voor dit onderwerp en het aantal reacties op het onderzoek (96% van de ziekenhuizen heeft gereageerd)  blijkt dat goede voeding voor alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp is. De Stuurgroep concludeert:
– Er is een aangepast voedingsaanbod voor speciale doelgroepen zoals kinderen, ouderen en oncologische patiënten;
– Bij de meeste ziekenhuizen is de warme maaltijd verplaatst naar het einde van de middag en kan de patiënt bij de broodmaaltijd ter plekke kiezen wat er gegeten wordt;
– Het bestellen is makkelijker, sneller en moderner door gebruik te maken van apps op een tablet of smartphone;
– Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de patiënt over het eten;
– De patiënt krijgt bij sommige ziekenhuizen een onbeperkt aantal eetmomenten en veel verschillende menu-opties aangeboden;
– Er is aandacht voor ondervoeding en voor de voedingswaarde van tussendoortjes en maaltijden.

Verbeterpunten

Voor verbetering zouden ziekenhuizen de voedingsinname van patiënten beter moeten meten, het voedingsaanbod aantrekkelijker maken en de kennis van voedingsassistenten binnen het ziekenhuis meer benutten.

Rol bestuurders

‘Een groot aantal ziekenhuizen dat nu nog met een verouderd voedingsconcept werkt, geeft aan dat ze van plan is om een nieuw voedingsconcept te ontwikkelen’, schrijft Schippers in haar brief. ‘Kennisdeling tussen ziekenhuizen kan hen handvatten bieden. Dit rapport, met de succesfactoren, verbeterpunten en aanbevelingen biedt daarvoor een uitstekend aanknopingspunt. Daarbij is het van belang dat voeding en voedingsconcepten binnen de ziekenhuizen hoog op de agenda komen en blijven en dat er voldoende budget beschikbaar is. Hier ligt voornamelijk een rol voor bestuurders van de zorginstellingen.’

Kennis delen

Minister Schippers roept ziekenhuizen op de goede voorbeelden te delen en de ziekenhuizen die nog achterlopen er werk van te maken het voedingsbeleid te verbeteren. ‘Dit rapport laat zien dat ziekenhuizen het belang van goede voeding onderstrepen’, zegt Schippers. ‘Daar ben ik blij om. Sommigen lopen daar nog in achter. Ik roep die ziekenhuizen op daar werk van te maken en anderen hun goede voorbeelden te delen.’

Reageer op dit artikel