nieuws

‘Factoren die welvaartsziekten veroorzaken gezamenlijk aanpakken’

Voedingswetenschap

‘Factoren die welvaartsziekten veroorzaken gezamenlijk aanpakken’

Preventie van welvaartsziekten wordt meestal vanuit één discipline onderzocht, bijvoorbeeld door gezondheidswetenschappers, sociologen of stedenbouwkundigen afzonderlijk. Een multidisciplinaire benadering waarin omgevingsfactoren die invloed hebben op leefstijl en gezondheid, gezamenlijk worden aangepakt, moet daar verandering in brengen. Onderzoeker Jeroen Lakerveld van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft het voortouw genomen om onderzoekers op de meest uiteenlopende terreinen samen te brengen in een landelijk kennisplatform voor onderzoek rond (on)gezond leven.

‘Voor concrete aanbevelingen om welvaartziekten een halt toe te roepen is er een nauwe samenwerking nodig met verschillende onderzoekers als geografen, antropologen, sociologen, beleidsmakers, planologen, artsen’, zegt initiatiefnemer Lakerveld. ‘Het heeft geen zin om in je eentje te proberen om deze complexe puzzel op te lossen.’ Hij hoopt dan ook dat zoveel mogelijk onderzoekers uit relevante disciplines zich bij zijn Platform voor gezond leven aansluiten

Bundeling kennis
Welvaartsziekten zoals diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten kunnen worden veroorzaakt door individuele en/of omgevingsfactoren. Door een complex samenspel van omgevingsfactoren met individuele biologische en psychosociale kenmerken (zoals motivatie en culturele identiteit) is de één ongezonder dan de ander. Daarom is het volgens Lakerveld nodig dat onderzoekers naar de interactie tussen omgevingsfactoren en individuele factoren kijken en dat kennis op dit terrein wordt gebundeld, opdat beter rekening gehouden kan worden met deze complexiteit.

Verandering omgeving
‘We hebben het drukker dan ooit, maar bewegen des te minder’, zegt Lakerveld. ‘Het maken van een gezonde keuze is steeds moeilijker doordat ongezonde voeding tegenwoordig overal voor het grijpen ligt. Artsen worden geconfronteerd met de gevolgen van deze ongezonde leefstijl (obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten). Hoewel de behandeling van deze ziekten steeds beter wordt, dweilen artsen eigenlijk met de kraan open. Het is efficiënter om de omgevingsfactoren die deze welvaartsziekten veroorzaken aan te pakken.’

Reageer op dit artikel