nieuws

’Grotere risico’s op hart- en vaatziekten en overlijden door te lage zoutinname’ (update)

Voedingswetenschap

’Grotere risico’s op hart- en vaatziekten en overlijden door te lage zoutinname’ (update)

Een dagelijkse consumptie van 3 gram natrium of minder vergroot mogelijk het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met een gezonde bloeddruk. Bij mensen met hypertensie is het van belang om de zoutinname ter verlagen, maar bij personen met een normale bloeddruk kan een te lage zoutinname een negatief effect hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van McMaster University and Hamilton Health Sciences in Canada. Het onderzoek is gepubliceerd in the Lancet. Onderzoekster Marianne Geleijnse van Wageningen Universiteit heeft haar bedenkingen bij de uitkomsten van dit onderzoek dat indruist tegen veel wetenschappelijke consensus die juist in de richting van verdere zoutverlaging wijst.

In eerdere onderzoeken komt naar voren dat een lage zoutinname vergeleken met een gemiddelde zoutinname verband kan houden met een verhoogd risico op hart-en vaatziekten, ongeacht een lagere bloeddruk. Met het huidige onderzoek wilden de onderoekers achterhalen of er een verschil is in de hoeveelheid natrium en het effect ervan op individuen met of zonder hypertensie.

Natrium 24 uurs urine

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers vier onderzoeken waarin data bekend waren over de 24 uurs urine van ruim 130.000 personen. De helft van de in het onderzoek betrokken personen had een hoge bloeddruk, de andere helft niet. Van de personen werd de hoeveelheid natrium in de 24 uurs urine bepaald, wat ongeveer gelijk staat aan de dagelijkse natriuminname via de voeding (Gezondheidsraad 2015).

Vervolgens werd de hoeveelheid natrium binnen de twee groepen (hypertensie en geen hypertensie) met elkaar vergeleken en werd gezocht naar verbanden met het aantal sterftegevallen, verschillende cardiovasculaire ziektes en de bloeddruk.

Effect lage natriuminname gelijk aan hoge inname

Een hogere natriuminname resulteerde bij mensen met hypertensie in een verhoogde systolische druk (bovendruk) vergeleken met de groep zonder hypertensie. De onderzoekers vonden bij de groep een hoger risico op hart-en vaatziekten of overlijden bij een natriuminname van 7 gram of meer of 3 gram of minder, vergeleken met degenen die 4-5 gram per dag innamen.

Lage inname hoger risico

De groep zonder hypertensie had geen verhoogd risico op hart- en vaatziekten en overlijden bij een natriuminname van 4-5 gram of meer dan 7 gram. Terwijl bij een lage natriuminname van minder dan 3 gram een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en overlijden werd waargenomen.

In beide groepen vergroot een lage natriuminname (3 gram of minder) de kans op hart- en vaatziekten en overlijden. Een hoge natriuminname (7 gram of meer) zorgt alleen bij de groep met hypertensie voor een verhoogd risico.

Bedenkingen


Onderzoeker Marianne Geleijnse van Wageningen universiteit heeft haar bedenkingen bij het onderzoek: ‘ Dit soort onrust komt steeds van dezelfde groepjes wetenschappers, die tegen zoutreductie zijn, en waarvan sommigen ook onder invloed staan van de zoutindustrie. Om de zoveel jaar verschijnt er zo’n controversieel onderzoek dat in een vooraanstaand tijdschrift verschijnt, en steeds komt er dezelfde kritiek op. Methodologisch mankeert er het nodige aan.’

Weinig zout niet verklaarbaar

‘Waarom zou weinig zout slecht voor je zijn? Biologisch is dat niet verklaarbaar. Inheemse bevolkingsgroepen die alleen eten (aten) wat de natuur te bieden heeft, dus geen fabrieksmatig bereide voedingsmiddelen, krijgen weinig zout binnen. Er is geen enkele evidence dat die mensen hart- en vaatziekten daarvan krijgen. Een pasgeborene die borstvoeding krijgt, krijgt ook nauwelijks zout binnen. Pas bij de overgang naar vast voedsel ‘leren’ we zout eten, en eenmaal gewend aan die smaak, leren we het niet meer af.’

Richtlijnen

‘Bij het tot stand komen van alle richtlijnen (Gezondheidsraad, WHO, American Heart Association, etc.) heeft een zorgvuldige weging en beoordeling van onderzoeken door expertcommissies plaatsgevonden’, vervolgt Geleijnse.‘De commissies zijn unaniem van mening dat we naar minder dan 6 of 5 gram zout per dag moeten om het risico op HVZ en nierschade te verminderen. Aan dat niveau zitten we nog lang niet. Onderzoeken zoals in de Lancet beschreven steken een spaak in het wiel van zoutreductie-initiatieven. Triest, want daar hangt wel een prijskaartje aan, in de vorm van HVZ-ziektegevallen en doden.’

Reageer op dit artikel