nieuws

Jaarlijkse bloeddrukcontrole kan aantal beroerten en hartfalen verminderen

Voedingswetenschap

Jaarlijkse bloeddrukcontrole kan aantal beroerten en hartfalen verminderen

Het jaarlijks laten controleren van de bloeddruk tijdens huisartsspreekuren zou het aantal beroerten, hartfalen en het aantal nieuwe patiënten met ischemische hartziekten kunnen verminderen. Dat beweren verschillende artsen waaronder huisarts dr. Monika Hollanders en internisten dr. Jaap Deinum, Gert van Montfrans en prof. dr. Peter de Leeuw in het artsentijdschrift Medisch Contact. Volgens hen heeft de sinds 25 jaar aanbevolen hoogrisicostrategie onvoldoende effect. Zij pleiten daarom voor een jaarlijkse bloeddrukcontrole bij mensen vanaf 20 jaar.

In Nederland komt hypertensie (hoge bloeddruk) voor bij 20 tot 40 procent van de mensen tussen de 30 en 60 jaar en bij meer dan 50 procent bij mensen van 70 jaar en ouder. Bij maximaal 30 procent van de personen met hypertensie wordt dit goed gecontroleerd.

 

Het recent uitgevoerde Helius-bevolkingsonderzoek laat zien dat van 2.000 Amsterdammers met hypertensie de helft hiervan niet op de hoogte is. 11 procent geeft aan op de hoogte te zijn maar geen medicatie te gebruiken, 16 procent geeft aan onvoldoende behandeld te worden en slechts 23 procent geeft aan goed te worden gecontroleerd.

 

Jaarlijkse controle

Een jaarlijkse bloeddrukcontrole zou er volgens de artsen voor kunnen zorgen dat het aantal beroertes per jaar kan worden verminderd met 4.000 (nu ca. 40.000). Ook het aantal gevallen van hartfalen zou hierdoor met 4.000 omlaag kunnen, terwijl de verlaging van het aantal nieuwe patiënten met ischemische hartziekten op 5.000 wordt geraamd.

 

Volgens de artsen kan deze gezondheidswinst gerealiseerd worden als elke huisartsenpraktijk  vijftien personen opspoort en behandelt die niet op de hoogte zijn van hun conditie; hypertensie of een verhoogd cardiovasculair risico. Het gaat in Nederland om 8.000 praktijken die uit circa een miljoen mensen met hypertensie kunnen putten.

 

Aanpak

De artsen stellen voor om van alle patiënten van 20 jaar en ouder die de huisartsenpraktijk bezoeken, de bloeddruk op te meten. Na drie jaar zou dan de bloeddrukstatus van de patiënten in de huisartsenpraktijken in kaart zijn gebracht. Verder raden de auteurs van het artikel aan om de patiënten met een matig verhoogd risico (een bloeddruk van 140/90 mmhg of hoger) leefstijladvies en begeleiding te geven. Na een jaar zou bekeken moeten worden of de behandeling effectief is, zo niet dan wordt aangeraden om op medicamenteuze behandeling over te gaan.

 

In Canada heeft eenzelfde aanpak in het zogeheten Hypertension Education Program (CHEP), binnen vijftien jaar geleid tot een hoger percentage goed behandelde hypertensiepatiënten, dat steeg van 13 naar 65 procent.

 

Kosteneffectief

Volgens de artsen wordt met de aanpak niet alleen het percentage goed behandelde hypertensiepatiënten verbeterd maar is de aanpak ook kosteneffectief.

Reageer op dit artikel