nieuws

Voorkom overgewicht in het eerste levensjaar

Voedingswetenschap

Voorkom overgewicht in het eerste levensjaar

Vroegtijdig ingrijpen kan ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd voorkomen.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek dat Eveliene Dera-de Bie deed aan het Maastricht UMC+.

Dera-de Bie deed onderzoek naar hoe professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij jonge kinderen (0-4 jaar) kunnen voorkomen. Ook onderzocht zij welke knelpunten zij ervaren in de zorg op dit gebied en hoe die zorg kan worden verbeterd.

Overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Van de 2- tot 18-jarigen kampt 13-15 procent met overgewicht. Zij lopen een grote kans (80 procent) dat ze te zwaar blijven of opnieuw te zwaar worden.

Op latere leeftijd ontwikkelen kinderen met overgewicht vaak ernstige gezondheidsklachten. Een van de belangrijkste risico’s is het ontwikkelen van het metabool syndroom, dat een verhoogd risico geeft op diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen.

Preventie

De Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol in het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Dera-de Bie, werkzaam als stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg bij Envida, ontwikkelde een training voor JGZ-jeugdartsen en -verpleegkundigen, gericht op het signaleren van het risico op overgewicht in het eerste levensjaar.

Ook het bespreken van dit risico met de ouders vormt een onderdeel van deze training. Dera-de Bie geeft aan dat jeugdartsen en verpleegkundigen het namelijk lastig vinden om overgewicht van jonge kinderen en de noodzakelijke gedragsverandering van de ouders te bespreken. 

Effectiviteit

Uit het onderzoek bleek dat professionals die de training volgden signalen van het risico op overgewicht eerder oppikten. Zij waren zich veel meer bewust van dit risico dan de professionals die de training niet volgden.

De training heeft echter nog geen meetbaar effect in de zin van minder overgewicht op jonge leeftijd. 

Reageer op dit artikel