nieuws

Hoge alcoholconsumptie geassocieerd met afname vruchtbaarheid vrouwen

Voedingswetenschap

Hoge alcoholconsumptie geassocieerd met afname vruchtbaarheid vrouwen

Een hoge consumptie van veertien of meer glazen alcohol per week zorgt voor een geringe afname van de vruchtbaarheid bij vrouwen. Dat blijkt uit een Deens observationeel onderzoek dat is gepubliceerd in 2016.

Kwantiteit

Een lage of gemiddelde inname (0-7 glazen per week) van alcohol heeft volgens het onderzoek geen effect op de vruchtbaarheid van vrouwen. Toch is er een hoog percentage vrouwen (24 procent) dat niet zwanger kan raken in twaalf maanden of na een nog langere periode.

Zwangerschapswens

Het is onduidelijk in welke mate alcoholgebruik de vruchtbaarheid precies beïnvloedt. Reden voor de Deense onderzoekers hier een studie naar te doen. De studie onderzocht 6120 vrouwen tussen de 21 en 45 jaar. De vrouwen in deze groep hadden allemaal een stabiele relatie en wilden graag zwanger raken.

Glazen

In de studie werd gekeken naar de totale alcohol inname van de vrouwen. Ook keken de onderzoekers naar de inname van wijn (120ml), bier (330ml) en sterke drank (20ml) apart. Aan de hand van deze hoeveelheden konden de vrouwen worden ingedeeld in standaard groepen: nul glazen per week, 1-7 glazen per week, 8-13 of 14 en meer glazen per week.

Minder zwangerschappen

Bij vrouwen die meer dan 14 glazen alcohol per week dronken, maten de onderzoekers minder zwangerschappen in vergelijking met de vrouwen uit de andere groepen. In de groep die 14 of meer glazen per weekdronk, werden per 307 menstruatiecycli 37 zwangerschappen gemeten. Bij de rest van de groep die minder dan 14 glazen per week dronk, werden 1381 zwangerschappen gemeten per 8054 cycli. Een verschil van 5 procent.

Vervolg

Niettemin was de groep vrouwen die meer dan 14 glazen dronk slechts 1,2% van de gehele groep. Omdat de studie een observationele studie betrof, kunnen uit dit onderzoek geen harde conclusies worden getrokken en zal nader onderzoek plaats moeten vinden. 

Reageer op dit artikel