nieuws

Lange middagdutjes geassocieerd met diabetes

Voedingswetenschap

Lange middagdutjes geassocieerd met diabetes

Langer dan een uurtje slapen in de middag zou wel eens een waarschuwingsteken kunnen zijn voor diabetes. Dit komt naar voren in een overzichtsstudie met waarin 300.000 deelnemers zijn betrokken. Korte slaapjes zouden volgens de onderzoekers wel eens een positief effect kunnen hebben. Er werd geen associatie gevonden tussen de lengte van de dutjes en obesitas.

Een lang dutje is vaker geassocieerd met het voorkomen van diabetes. Er is geen sprake van een causaal verband, het ging om een observationeel onderzoek.

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de European Association for the Study of Diabetes (EASD), die dit jaar van 12 tot 16 september plaatsvindt in München. De studie laat zien dat de mensen die langere slaapjes overdag houden vaker geassocieerd worden (+45%) met de ontwikkeling van diabetes type 2 in vergelijking met degenen die geen dutje doen. Er werd geen sterker verband gevonden met dutjes die korter duurden dan een uur.

Metabole ziekten
Tussen slaap en metabole ziekten zijn al vaker negatieve verbanden gevonden. Een goede slaap is een belangrijk onderdeel van een gezond leven.

Voor deze studie bekeken de Japanse onderzoekers de data van 307,237 Aziaten en Westerlingen. In de meta-analyse werd onder meer gekeken naar een dosis-respons-relatie. Hieruit werd de relatie tussen slaaptijd overdag en het risico op diabetes of metabool syndroom afgeleid, na correctie voor mogelijke andere factoren. Een dutje van tot zo’n veertig minuten liet geen negatief effect zien, maar langere dutjes, van 60 minuten of meer, lijken klinisch relevant. Er werd geen associatie gevonden tussen de lengte van de dutjes en obesitas.

Korte slaapjes
Volgens de auteurs is er meer onderzoek nodig naar de gevolgen van korte slaapjes. Deze zouden volgens hen wel eens een gunstig effect kunnen hebben. ‘Verschillende studies laten zien dat er gunstige effecten uitgaan van slaapjes korter dan een half uur, ze duiden op een grotere allertheid en betere motorische prestaties’, zegt onderzoeker Yamada Tomahide van de universiteit van Tokyo. ‘Een kort slaapje zou mogelijk een abnormaal slaap-patroon kunnen verbeteren of kunnen bijdragen aan het herstellen van een verstoorde hormoonbalans. Hoe een kort slaapje zou kunnen bijdragen aan een lager diabetesrisico is nog onduidelijk.’ 

Reageer op dit artikel